Uporedite pakete

Sa našim paketima imate sve usluge koje vam trebaju. Za samo jednu mjesečnu naknadu.

SUPERBRELAXWELCOME
RačuniTransakcioni račun za nacionalni platni promet
Transakcioni račun za međunarodni platni promet
KarticeMastercard debitna kartica
Dodatna debitna kartica
Mastercard 3u1 kreditna kartica
Digitalno bankarstvoInternet bankarstvo
Mobilno bankarstvo
SMS bankarstvo
Podizanje gotovineAddiko bankomati u zemljineograničenoneograničenoneograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji6x bez naknade3x bez naknade1x bez naknade
Platni naloziTrajni nalog unutar banke
Putem digitalnih kanala (van banke u zemlji)Neograničeno bez naknade*6x bez naknade3x bez naknade
OsiguranjeOsiguranje od posljedica nezgode
Osiguranje platnih kartica
Putno zdravstveno osiguranje
Pomoć na putu
Osiguranje produžene garancije
DodatnoPrilivi iz inostranstva
Povoljnija kamatna stopa na depozit
MJESEČNA NAKNADA8,99€5,49€3,99€

*U skladu sa Katalogom proizvoda za fizička lica, maksimalni broj eksternih transakcija putem digitalnih kanala u mjesecu je 50.

Više detalja o PLATINUM, GOLD i SILVER nivoima osiguranja možete naći u:

Posebnim uslovima za kombinovano osiguranje – Silver

Posebnim uslovima za kombinovano osiguranje – Platinum i Gold

Posebnim uslovima za osiguranje na putu

Posebnim uslovima za osiguranje produžene garancije

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

    Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *