Keš kredit „2 u 1“

Keš kredit kojim možete zatvoriti obaveze u drugim bankama, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša.

 • Iznos kredita: 1.000€ – 30.000€
 • Rok otplate kredita: 1 – 10 godina (za iznose do 20.000,00€)
 • Rok otplate kredita: 1 – 6 godina (za iznose preko 20.000,01€)
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: počev od 5,99%
 • Naknada za obradu kredita: 0€ (u periodu kampanje od 10.1. do 18.2.2022)
 • Efektivna kamatna stopa: od 6,16%
 • Mogućnost osiguranja od nezaposlenosti, invaliditeta, bolovanja i smrti usljed posljedica nesrećnog slučaja
Reprezentativni primjer
Iznos kredita20.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata242,55€
Nominalna kamatna stopa7,99%
Efektivna kamatna stopa8,30%
Naknada za odobrenje kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
29.107,89€

*Trošak obrade je besplatan za kreditne zahtjeve predate u poslovnicama ili na stranici webkredit.addiko.me u periodu od 10.1. do 18.2.2022. Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit.

Reprezentativni primjer
Iznos kredita20.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata242,55€
Nominalna kamatna stopa7,99%
Efektivna kamatna stopa9,05%
Naknada za odobrenje kredita0€*
Polisa osiguranja600€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
29.707,89€

*Trošak obrade je besplatan za kreditne zahtjeve predate u poslovnicama ili na stranici webkredit.addiko.me u periodu od 10.1. do 18.2.2022. Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice.

Potrebna dokumentacija

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Addiko Bank Crna Gora