Keš kredit „2 u 1“

Keš kredit kojim možete zatvoriti obaveze u drugim bankama, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša.

 • Iznos kredita: 1.000€ – 30.000€
 • Period otplate kredita: 1 – 6 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: počev od 6,49%
 • Naknada za obradu kredita: od 1,25% (0€ od 1.3. do 15.3.2021. za online kreditne zahtjeve)
 • Efektivna kamatna stopa: od 7,38%
 • Mogućnost osiguranja od nezaposlenosti, invaliditeta, bolovanja i smrti usljed posljedica nesrećnog slučaja

Potrebna dokumentacija

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi
Reprezentativni primjer
Iznos kredita18.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata311,13€
Nominalna kamatna stopa7,49%
Efektivna kamatna stopa8,47%
Naknada za odobrenje kredita324€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
22.727,77€

*U periodu od 1.3. do 15.3.2021. Banka neće naplaćivati troškove obrade za online kreditne zahtjeve.

Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se klijent obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

Kalkulator za keš kredit ``2 u 1``

Kredit u iznosu od ...

Za period otplate od ...

mjeseci

Mjesečni anuitet: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za više informacija, posjetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na 19990.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

  Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

  Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 8-19h i subotom od 8-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

  Addiko Bank Crna Gora