Keš kredit „2 u 1“

Keš kredit kojim možete zatvoriti obaveze u drugim bankama, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša.

 • Iznos kredita: 1.000€ – 30.000€
 • Period otplate kredita: 1 – 6 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: počev od 5,99%
 • Naknada za obradu kredita: od 1,25%
 • Efektivna kamatna stopa: od 6,83%
 • Mogućnost osiguranja od nezaposlenosti, invaliditeta, bolovanja i smrti usljed posljedica nesrećnog slučaja

Potrebna dokumentacija

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi
Reprezentativni primjer
Iznos kredita18.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata298,74€
Nominalna kamatna stopa6,05%
Efektivna kamatna stopa6,90%
Naknada za odobrenje kredita324€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
21.835,00€

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit.

 

Reprezentativni primjer
Iznos kredita18.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata298,74€
Nominalna kamatna stopa6,05%
Efektivna kamatna stopa8,08%
Naknada za odobrenje kredita324€
Polisa osiguranja540€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
22.375,00€

Kalkulator za keš kredit ``2 u 1``

Kredit u iznosu od ...

Za period otplate od ...

mjeseci

Mjesečni anuitet: 0

Kalkulator je informativnog karaktera. Za više informacija, posjetite najbližu ekspozituru ili pozovite Addiko Kontakt centar na 19990.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

  Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

  Addiko Bank Crna Gora