Keš kredit „2 u 1“

Keš kredit „2 u 1“

Addiko keš kredit 2 u 1 namijenjen je klijentima koji primaju platu u Addiko banci. Ovim kreditom možete zatvoriti obaveze u drugim bankama, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša.

Pored toga, imate mogućnost osiguranja od nezaposlenosti, invaliditeta, bolovanja i smrti usljed posljedica nesrećnog slučaja.

Potrebna dokumentacija

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi
 • Iznos kredita: 1.000€ – 30.000€
 • Rok otplate kredita: 1 – 10 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: od 6,99%
 • Efektivna kamatna stopa: od 7,22%
 • Naknada za obradu kredita:
  • 0 EUR za online zahtjeve
  • 80 EUR za zahtjeve u poslovnici
Reprezentativni primjer – uslovi za online apliciranje
Iznos kredita25.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata426,11€
Nominalna kamatna stopa6,99%
Efektivna kamatna stopa7,22%*
Naknada za odobrenje kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
30.681,47€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit. Trošak obrade se ne naplaćuje za online kreditne zahtjeve. EKS je obračunat na dan 28.3.2024. godine sa dospijećem prve rate 28.4.2024.

Reprezentativni primjer kredita bez osiguranja sa dužim rokom otplate

Iznos kredita30.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata348,17€
Nominalna kamatna stopa6,99%
Efektivna kamatna stopa7,22%*
Naknada za odobrenje kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
41.782,52€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit. Trošak obrade se ne naplaćuje za online kreditne zahtjeve. EKS je obračunat na dan 06.6.2024. godine sa dospijećem prve rate 06.7.2024.

Reprezentativni primjer – uslovi za online apliciranje
Iznos kredita25.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata426,11€
Nominalna kamatna stopa6,99%
Efektivna kamatna stopa8,58%*
Naknada za odobrenje kredita0€*
Polisa osiguranja875,00€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
31.556,47€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Trošak obrade se ne naplaćuje za online kreditne zahtjeve. EKS je obračunat na dan 28.3.2024. godine sa dospijećem prve rate 28.4.2024.

Reprezentativni primjer kredita sa osiguranjem sa dužim rokom otplate

Iznos kredita30.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata348,17€
Nominalna kamatna stopa6,99%
Efektivna kamatna stopa8,09%*
Naknada za odobrenje kredita0€*
Polisa osiguranja1050,00€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
42.832,52€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit. Trošak obrade se ne naplaćuje za online kreditne zahtjeve. EKS je obračunat na dan 06.6.2024. godine sa dospijećem prve rate 06.7.2024.

 • Iznos kredita: 1.000€ – 30.000€
 • Rok otplate kredita: 1 – 10 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: od 7,69%
 • Efektivna kamatna stopa: od 7,97%
 • Naknada za obradu kredita:
  • 0 EUR za online zahtjeve
  • 80 EUR za zahtjeve u poslovnici
Reprezentativni primjer – uslovi za online apliciranje
Iznos kredita25.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata434,56€
Nominalna kamatna stopa7,69%
Efektivna kamatna stopa7,97%
Naknada za odobrenje kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
31.289,98€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Ukoliko želi, klijent može izabrati osiguranje uz kredit. Trošak obrade se ne naplaćuje za online kreditne zahtjeve.

Reprezentativni primjer kredita bez osiguranja sa dužim rokom otplate

Iznos kredita25.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata315,21€
Nominalna kamatna stopa8.89%
Efektivna kamatna stopa9,26%
Naknada za odobrenje kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
37.825,91€*
Reprezentativni primjer – uslovi za online apliciranje
Iznos kredita25.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata434,56€
Nominalna kamatna stopa7,69%
Efektivna kamatna stopa9,35%
Naknada za odobrenje kredita0€*
Polisa osiguranja875,00€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
32.164,98€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Trošak obrade se ne naplaćuje za online kreditne zahtjeve.

Reprezentativni primjer kredita sa osiguranjem sa dužim rokom otplate

Iznos kredita25.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata315,21€
Nominalna kamatna stopa8,89%
Efektivna kamatna stopa9,61%
Naknada za odobrenje kredita0€*
Polisa osiguranja875,00€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
38.675,91€*

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.