Garancije i dokumentarni poslovi

Plaćanje dobavljačima unaprijed utiče na slobodni novčani tok Vaše kompanije.

Upoznajte nas s Vašim poslovanjem i pronaći ćemo rješenje koje će rasteretiti novčani tok kompanije.

Garancije i dokumentarni poslovi

Garancije

Garancije služe za obezbjeđenje plaćanja u domaćem i  međunarodnom platnom prometu kao i obezbjeđenje izvršenja ugovora.

Vrste garancija

 • Plative,
 • Činidbene,
 • Tenderske,
 • Za povrat kredita (otplatu),
 • Avansne (za povrat avansa),
 • Carinske (za špediciju, privremeni uvoz, plaćanje dažbina i poreza…)

Korisnik garancije

 • Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori

Uslovi

Ročnost može biti do 5 godina zavisno od namjene.

Moguća obezbjeđenja za garancije

 • Mjenice i mjenična ovlašćenja
 • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem
 • Zaloga na pokretnim stvarima
 • Hipoteka
 • Vinkulacija potraživanja
 • Depozit (Keš kolateral)

Zahtjev za garanciju

Saglasnost za pristup podacima iz Kreditnog registra

Upitnik o poslovanju

* U zahtjevu je precizirana dokumentacija koja treba da se preda prilikom apliciranja. Banka zadržava pravo traženja dodatnih obezbjeđenja u skladu sa svojom kreditnom politikom.

AKREDITIVI

Akreditivi služe za obezbjeđenje plaćanja u međunarodnom platnom prometu.

Vrste akreditiva

 • Opozivi i neopozivi
 • Potvrđeni i nepotvrđeni
 • Isplatni i akceptni
 • Odmah plativ akreditiv i akreditiv s odgođenim plaćanjem
 • Prenosivi i neprenosivi akreditiv
 • Revolving akreditiv
 • Back to back akreditiv

Korisnik akreditiva

 • Sva pravna lica i preduzetnici registrovani  u Crnoj Gori

Uslovi

Ročnost može biti do 3 godina zavisno od namjene.

Moguća obezbjeđenja akreditiva

 • Mjenice i mjenična ovlašćenja
 • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem
 • Zaloga na pokretnim stvarima
 • Hipoteka
 • Vinkulacija potraživanja
 • Depozit (keš kolateral)

Zahtjev za akreditiv

Saglasnost za pristup podacima iz Kreditnog registra

Upitnik o poslovanju

* U zahtjevu je precizirana dokumentacija koja treba da se preda prilikom apliciranja. Banka zadržava pravo traženja dodatnih obezbjeđenja u skladu sa svojom kreditnom politikom.

Božidar Bobo Đukić, savjetnik za klijente

E-mail: bozidar.djukic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Petar Kosović, savjetnik za klijente

E-mail: petar.kosovic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Milena Džanjević, savjetnik za klijente

E-mail:

Tel.+382 20 408 644

Srđan Ćuković, savjetnik za klijente

E-mail:

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom