Unutrašnji platni promet

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Unutrašnji platni promet

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa

Dokumentacija može biti u originalu, kopiji ili kopija ovjerena od suda ili opštine. Obrazac OP mora biti original i ovjeren u sudu. Analizu dokumentacije obavlja odgovorni službenik. Uz kopije, klijent dostavlja i original dokumentacije na uvid odgovornom službeniku, koji njenu vjerodostojnost potvrđuje potpisom i pečatom na poleđini kopije. Promjene dokumentacije, inicirane nekom statusnom promjenom ili produženjem važenja sudske registracije, klijenti su u obavezi blagovremeno dostaviti u originalu, kopiji ili kopiji ovjerenoj od suda ili opštine. Otvaranje računa je bez nadoknade i može se obaviti u bilo kojoj poslovnici Addiko banke.

Ostala dokumentacija

Ukoliko se klijent gasi kao pravno lice potrebno je da priloži:

  • Zahtjev za ukidanje računa
  • Rješenje o brisanju iz sudskog registra
  • Rješenje o brisanju iz republičke Statistike
  • Rješenje o brisanju iz DJP

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom