Uslovi i tarife unutrašnjeg platnog prometa

Uslovi i tarife unutrašnjeg platnog prometa

Uslovi

Sva pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost i imaju otvoren račun kod Addiko Bank. Klijenti mogu na šalterima Banke ispostavljati naloge za uplatu, isplatu, prenos i naplatu. Njihova realizacija zavisi od iznosa na nalogu i u čiju se korist nalog ispostavlja.

Interni nalozi se realizuju automatski odmah po unošenju.

Eksterni nalozi koji prolaze kroz RTGS sistem se realizuju nekoliko minuta poslije unošenja.

Eksterni nalozi koji prolaze kroz DNS sistem (kliring) se realizuju u tri ciklusa i to u:

  • 11.00 h
  • 13.30 h
  • 16.15 h

Rad sa klijentima je svim radnim danima od 08.00-20.00 h, kao i subotom od 08.00-13.00 h.
Rad RTGS sistema je svim radnim danima od 09.00-17.30 h.
Rad DNS sistema je svim radnim danima od 09.00-16.00 h.

Naknade se obračunavaju na osnovu Uslova i tarifa za pravna lica, koje možete preuzeti OVDJE.

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom