Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka

Addiko Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka), kao rukovalac podataka o ličnosti, obrađuje, čuva i štiti podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu Zakon) i internim aktima Banke.

Zakonitost obrade podrazumijeva da Banka obrađuje lične podatke bazirano na najmanje jednom od sljedećih pravnih osnova:

  • u cilju izvršenja ugovornog odnosa sa klijentom ili za preduzimanje radnje, prije zaključenja ugovora na zahtjev lica na koje se podaci odnose,
  • saglasnosti lica za obradu podataka o ličnosti u određene svrhe, ukoliko je takva saglasnost data,
  • izvršavanje zakonom propisanih obaveza za obradu,
  • ostvarivanju na zakonu zasnovanog interesa.

Banka je kao rukovalac zbirkama ličnih podataka, u cilju primjene principa poštene i transparentne obrade ličnih podataka, pripremila sve relevantne informacije, među kojima, detaljne informacije o rukovaocu podataka, najčešće korišćenim pojmovima, pravnim osnovama za obradu, obavezama koje proizilaze iz zakona,  pravima lica na koje se podaci odnose kao i druge korisne informacije koje se nalaze u dokumentu  Opšti uslovi o zaštiti podataka o ličnosti.

Banka dobija lične podatke iz različitih izvora. U najvećem broju slučajeva nam ih neposredno daju potencijalni ili postojeći klijenti koji se odlučuju za korišćenje pojedinih bankarskih usluga ili proizvoda. Podatke dobijamo i posredno kroz korišćenje bankarskih usluga ili proizvoda od strane klijenata. U procesu rada kreiramo podatke prilikom vršenja obrada u svrhe kao što su izvještavanja i analize. Dodatno, možemo koristiti i ostale informacije dostupne iz javnih izvora, kao što su javni registri, društvene mreže i drugi javni izvori informacija.

Sve prikupljene podatke i informacije, zaposleni u Banci koriste u mjeri u kojoj je to neophodno za obavljanje svojih radnih obaveza. Banka obrađuje čuva i štiti podatke na način da onemogući otkrivanje podataka neovlašćenim osobama.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u skladu sa Zakonom podnese pisani zahtjev i zatraži od Banke ostvarivanje zakonom definisanih prava. U cilju olakšanog ostvarivanja definisanih prava, Banka je kreirala formulare koje možete koristiti na način da ih popunite i lično predate u nekoj od naših poslovnica.

U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na:

Informacije o prikupljanju korisničkih informacija i upotrebi kolačića (eng. cookies) možete naći na stranici: https://www.addiko.me/uslovi-koriscenja-web-stranice/

Za sva pitanja i informacije u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, možete se obratiti licu zaduženom za zaštitu podataka putem adrese elektronske pošte: dpo.me@addiko.com.

Poslove nadzornog organa u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti obavlja Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama www.azlp.me .

Addiko Bank Crna Gora