Uslovi korišćenja web stranice

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj, podložan je dolje navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje Addiko Bank AD Podgorica objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Addiko Bank AD Podgorica može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Addiko Bank AD Podgorica stalno provjerava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promijenili. Stoga, Addiko Bank AD Podgorica ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posljedice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite nam se na broj telefona 020 408 606 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Addiko Bank AD Podgorica na sopstvenu odgovornost. Addiko Bank AD Podgorica nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dogode prilikom upotrebe Internet prezentacije Addiko Bank AD Podgorica ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji.

Addiko Bank AD Podgorica neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posljedičnu štetu, ili uopšte bilo koju drugu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Autorska prava

Sadržaj ove Internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada  vlasniku. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika  ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podliježe primjeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja  Internet prezentacije, na bilo koji način.

Promjena pravila

Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da bez prethodne najave promijeni Uslove korišćenja. Svaka promjena uslova korišćenja će biti objavljena blagovremeno. O važnim promjenama i dopunama Uslova korišćenja korisnici će biti obaviješteni objavom na Internet prezentaciji.

Prikupljanje i zaštita podataka korisnika

Addiko Bank AD Podgorica štiti vašu privatnost u skladu sa zakonskim propisima. Na ovom sajtu postoji mogućnost prikupljanja vaših ličnih podataka (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa). Pomenute podatke ostavljate dobrovoljno u formularu čime dajete saglasnost da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posjećenosti našeg sajta, zakazivanja sastanaka sa zaposlenima Banke ili naknadnog informisanja o ponudi ili posebnim promotivnim aktivnostima Banke. Korišćenjem ovog sajta potvrđujete da ste, upoznati sa načinom prikupljanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom i da ste saglasni sa obradom (elektronskom i fizičkom) istih. Banka sve podatke čuva i obrađuje uz primjenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mjera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima banke. Mogući korisnici podataka su kompanije sa kojima banka ima zaključene ugovore o zaštiti povjerljivosti podataka.

Imate pravo da datu saglasnost opozovete u svako doba putem pismenog obavještenja banci, kao i sva zakonska prava u slučaju da smatrate da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obavještenje, uvid u podatke i dr).

Korišćenje kolačića

Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavaljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posjete veb-sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posjetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unaprijedimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Stranice www.­addiko.me služe se Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našim sajtom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnim usluzi Google Analytics (npr. Google Tag Manager i drugima). Više informacija o Google Analytics možete potražiti na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs….

Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu (Google AdWords remarketing)

Addiko banka AD Podgorica posredstvom zakupljenih formi za oglašavanje na internet stranama ponovo prikazuje (direktno ili aktiviranjem zakupljene forme) posjetiocima navedenih strana karakteristike svojih proizvoda. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na cijeloj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namjene sajta, njegovog porijekla, djelatnosti ili izgleda. Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posjetiocima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se radilo oglašavanje, tj. posjetiocima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.

Prilikom oglašavanja na internet stranama, Addiko banka AD Podgorica koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili veb sajtovi omoguće oglašavačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašavačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju.

Kako je oglašavanje namijenjeno isključivo osobama sa unaprijed definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima/proizvodima/uslugama koji se ponovo oglašavaju/reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog „kolačića“  čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

Ukoliko bilo koje lice, koje je posjetilac internet strana koje svojim sadržajem mogu dovesti do aktiviranja procesa ponovnog oglašavanja, ne želi korišćenje „kolačića“ na ranije navedeni način, njihovo korišćenje može onemogućiti aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Više informacija u vezi Google AdWords remarketing možete potražiti na https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en&ref_topic=1626336, a u vezi Facebook retargetinga više informacija možete potražiti na https://www.facebook.com/policies/cookies/.