Mala preduzeća

Preliminarna ponuda Addiko banke
uz tri vaša podatka

Provjerite uslove o željenom proizvodu.

Izbor kredita

Iznos

100000 EUR

1000

300000

Rok (u mjesecima)

8

3

36

Iznos

150000 EUR

1000

300000

Rok (u mjesecima)

6

3

12

Iznos

200000 EUR

1000

300000

Unos osnovnih podataka preduzeća

Obrada vaših kontakt podataka navedenih iznad, iznos kredita i period otplate sa porukom su neophodni u cilju vršenja radnji prije sklapanja ugovora sa Addiko Bank a.d. Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica (rukovalac podataka). Podaci će se čuvati 4 mjeseca i neće se koristiti ni u koju drugu svrhe. Više informacija o obradi vaših ličnih podataka: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka.

Izbor Addiko poslovnice