Oročena štednja

Specijalna ponuda: kamatna stopa 2,1% na godišnjem nivou na depozite oročene na 6 mjeseci!

Oročena štednja

Želite svoj novac oročiti sigurno na određen rok i ostvariti zaradu?

⇒ Iskoristite specijalnu ponudu koja traje do 31.05.2024. godine. Ponuda važi za nove depozite na 6 mjeseci uz kamatnu stopu od 2,1% na godišnjem nivou i za nove depozite na 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 1,8% na godišnjem nivou!

⇒Sigurna štednja na određen rok prema vlastitim mogućnostima

⇒Sami izaberite da li želite mjesečnu isplatu kamate ili na kraju perioda oročenja

Kamatne stope

 1 mj.3 mj.6 mj.12 mj.24 mj.36 mj.
za iznose do 200.000€0,01%0,15%*2,10%*1,80%1,10%1,10%
za iznose preko 200.000€0,01%0,05%*2,10%*1,80%0,80%0,80%

Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 10.000€ oročenu na period od 6 mjeseci, kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2,10%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode, koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 15% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 10.093,64 EUR, i sastoji se od glavnice (10.000€) i kamate (104,45€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (10,81€).

*Kamatne stope važe do isteka specijalne ponude 31.05.2024. godine.

  • Sve kamatne stope su izražene na godišnjem nivou.
  • Ukoliko klijent ima više od jednog oročenog depozita u Addiko banci, kamatna stopa za novi oročeni depozit će se odrediti u zavisnosti od ukupnog iznosa oročenih depozita klijenta i u skladu sa aktuelnim kamatnim stopama koje bi važile na ukupan iznos depozita.

Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita.

Uslovi

  • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice.
  • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica.
  • Štednja se vodi u eurima.
  • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju.

Potrebna dokumentacija

  • Fotokopija lične karte ili pasoša
  • Za iznose preko 15.000,00 € potreban je dokaz o porijeklu novca

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja