Addiko akcija štednje

Povećajte vrijednost svog novca uz kamatnu stopu do 1,90% za oročenja na 12 mjeseci!

Oročite novac po kamatnoj stopi do 1,90% godišnje!

Važi za nove depozite, samo u periodu od 26.10. do 31.12.2020.

Kamatne stope

6 mj.*12 mj.*
do 50.000€1,10%1,50%
od 50.001€ do 100.000€1,30%1,70%
preko 100.000€ 1,50%1,90%
 • Navedene kamatne stope za oročenja na 6 i 12 mjeseci važe od 26.10. do 31.12.2020. Sve važeće kamatne stope pogledajte OVDJE.
 • Sve kamatne stope su izražene na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj.
 • Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 60.000€ oročenu na period od 12 mjeseci, nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 1,7%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode, koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 9% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 60.913,97€, i sastoji se od glavnice (60.000€), kamate (1.019,49€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (105,52€).
 • Ukoliko klijent ima više od jednog oročenog depozita u Addiko banci, kamatna stopa za novi oročeni depozit će se odrediti u zavisnosti od ukupnog iznosa oročenih depozita klijenta i u skladu sa aktuelnim kamatnim stopama koje bi važile na ukupan iznos depozita.
 • Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita

Uslovi

 • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice.
 • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica.
 • Štednja se vodi u eurima.
 • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju.

Potrebna dokumentacija

 • Fotokopija lične karte ili pasoša
 • Za iznose preko 15.000,00 € potreban je dokaz o porijeklu novca

Povoljniji uslovi štednje u saradnji sa UNIQA!

Uz UNIQA Potvrdu osiguranja od nezgode za djecu u vrtićima, đake i studente, povoljniji uslovi štednje: dodatnih 0,30% na kamatnu stopu!

Osiguranje od nezgode:

 • štiti djecu, učenike i studente 24h tokom svih nastavnih i vannastavnih aktivnosti
 • ublažava finansijske posljedice mogućih nezgoda

Ukoliko još uvijek nemate ugovorenu polisu osiguranja od nezgode, možete je kupiti online na www.uniqa.me/online-kupovina

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

  Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

  Da li su vam informacije na stranici korisne?

  Da
  Ne

  Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

  Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

  Addiko paketi

  Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

  Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

  Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

  Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

  Addiko štednja

  Addiko Bank Crna Gora