Addiko akcija štednje

Vaš novac koristi pravo na neplaćeno odsustvo? Vratite ga na posao akcijom štednje!

Oročite novac po kamatnoj stopi od 2% na 6 mjeseci!

Do 31.3.2020.

Važi za sve nove depozite

Kamatne stope

 1 mj.3 mj.6 mj.12 mj.24 mj.36 mj.
za iznose do 200.000€0,01%0,20%2,00%*1,30%1,40%1,40%
za iznose preko 200.000€0,01%0,10%2,00%*1,00%1,10%1,10%
 • Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 10.000€, oročenu na period od 6 mjeseci, nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2,0%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 9% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 10.088,72€ i sastoji se od glavnice (10.000€), kamate (98,96€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (10,24€).
 • Kamatna stopa od 2% na 6 mjeseci važi od 17.2.2020. do 31.3.2020.
 • Sve kamatne stope su izražene na godišnjem nivou. Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj.
 • Ukoliko klijent ima više od jednog oročenog depozita u Addiko banci, kamatna stopa za novi oročeni depozit će se odrediti u zavisnosti od ukupnog iznosa oročenih depozita klijenta i u skladu sa aktuelnim kamatnim stopama koje bi važile na ukupan iznos depozita.
 • Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita

Uslovi

 • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice
 • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica
 • Štednja se vodi u eurima
 • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju

Potrebna dokumentacija

 • Fotokopija lične karte ili pasoša
 • Dokument o porijeklu sredstava

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".