Kumulativna štednja

Kumulativna štednja

Kumulativna štednja je vrsta dugoročne štednje kod koje se redovnim mjesečnim ili tromjesečnim uplatama stvara pravo na premiju koja se obračunava na kamatu po depozitu. Na oročene uloge obračunava se premija od 10% na kamatnu stopu po depozitu.

Kamatna stopa i rok

Rok12 mjeseci24 mjeseca
Kamatna stopa0,90%1,00%
Premija*10,00%10,00%

*Minimalni iznos za mjesečne uplate je 30,00 eura, a za tromjesečne 60,00 eura.

Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 5.000€ oročenu na period od 12 mjeseci, uz redovne mjesečne uplate od 30€, efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 0,99%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode, koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 15% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 5.406€, i sastoji se od glavnice (5.360€), kamate (46,65€) i premije (4,66€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (5,31€).

Trajni nalog radi za vas!

Aktiviranjem trajnog naloga, ne morate brinuti o tačnosti i pravovremenosti plaćanja, jer će Addiko banka izvršiti uplate umjesto vas. Vaše je da imate otvoren transakcioni račun kod Addiko banke i da nam date odgovarajuće instrukcije.

Uslovi

  • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice
  • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica
  • Štednja se vodi u EUR
  • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju, a premija se ne isplaćuje
  • U slučaju da uplate nisu redovne, premija se neće obračunati

Potrebna dokumentacija

  • Fotokopija lične karte ili pasoša
  • Dokaz o porijeklu sredstava

Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja