Krediti za penzionere

Pošaljite svoje brige u penziju!

 

Addiko kredit za penzionere

Addiko banka penzionerima nudi mogućnost podizanja kredita do 25.000€ uz rok otplate do 120 mjeseci i besplatnu polisu životnog osiguranja (za kredite u iznosu do 12.000€).

Otplata poslednjeg anuiteta za kredite sa polisom životnog osiguranja mora završiti prije navršene 78. godine klijenta.

Uslovi za penzionere koji primaju penziju u Addiko banci

 • Iznos kredita: do 25.000€
 • Rok otplate kredita:  do 10 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: od 9,29%
 • Efektivna kamatna stopa: od 10,46%
 • Naknada za obradu kredita:
  • 0 EUR za online zahtjeve
  • 80 EUR za zahtjeve u poslovnici
 
Iznos kredita12.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata222,25€
Nominalna kamatna stopa9,99%
Efektivna kamatna stopa10,46%*
Naknada za obradu kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
16.003,92€*

 

Reprezentativni primjer kredita sa dužim rokom otplate

Iznos kredita12.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata153,90€
Nominalna kamatna stopa9,29%
Efektivna kamatna stopa9,70%*
Naknada za obradu kredita0€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
18.470,23€*
*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Polisa životnog osiguranja je besplatna.
 • Iznos kredita: do 25.000€
 • Rok otplate kredita: do 10 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: od 11,39%
 • Efektivna kamatna stopa: od 12,22%
 • Naknada za obradu kredita:
  • 0 EUR za online zahtjeve
  • 80 EUR za zahtjeve u poslovnici
 
Iznos kredita12.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata230,81€
Nominalna kamatna stopa11,39%
Efektivna kamatna stopa12,28%*
Naknada za obradu kredita80€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
16.700,66€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Polisa životnog osiguranja je besplatna.

Reprezentativni primjer kredita sa dužim rokom otplate

Iznos kredita12.000€
Rok otplate10 godina
Mjesečna rata174,88€
Nominalna kamatna stopa12,39%
Efektivna kamatna stopa13,18%*
Naknada za obradu kredita80€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
21.067,77€*

Uslovi za penzionere koji ne primaju penziju u Addiko banci

 • Iznos kredita: do 25.000€
 • Rok otplate kredita:  do 6 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: od 10,89%
 • Efektivna kamatna stopa: od 12,29%
 • Naknada za obradu kredita:
  • 0 EUR za online zahtjeve
  • 80 EUR za zahtjeve u poslovnici
Reprezentativni primjer
Iznos kredita12.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata227,74€
Nominalna kamatna stopa10,89%
Efektivna kamatna stopa11,73%*
Naknada za obradu kredita80€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
16.478,54€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Polisa životnog osiguranja je besplatna.

 • Iznos kredita: do 25.000€
 • Rok otplate kredita:  do 6 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: od 11,89%
 • Efektivna kamatna stopa: od 13,41%
 • Naknada za obradu kredita:
  • 0 EUR za online zahtjeve
  • 80 EUR za zahtjeve u poslovnici
Reprezentativni primjer
Iznos kredita12.000€
Rok otplate6 godina
Mjesečna rata233,92€
Nominalna kamatna stopa11,89%
Efektivna kamatna stopa12,84%*
Naknada za obradu kredita80€*
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
16.924,15€*

*Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i trošak mjenice. Polisa životnog osiguranja je besplatna.

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja