Krediti za penzionere

Krediti za penzionere

Krediti za penzionere su nenamjenski krediti koji se klijentima Addiko banke odobravaju bez žiranata, uz besplatnu polisu životnog osiguranja za cijeli period trajanja kredita. Iznosi kredita do 10.000 eura se sada mogu podići bez zdravstvenog kartona, uz mogućnost otplate do 78. godine starosti.

Uslovi za odobrenje kredita za penzionere

 • Iznos kredita: od 500,00 do 25.000,00€
 • Rok otplate: od 1 do 9 godina
 • Nominalna kamatna stopa: počevši od 9,99%
 • Efektivna kamatna stopa od 10,40%
 • Naknada za obradu kredita: 1,60%
 • Mogućnost otplate do 78. godine starosti važi za kredite do 10.000€, a iznad 10.000€ do 75. godine

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Izjava o solidarnom jemstvu
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Za iznos kredita od 15.000€ uz rok otplate od 108 mjeseci, nominalna kamatna stopa iznosi 9.99% na godišnjem nivou, dok efektivna kamatna stopa iznosi 10,94% sa uračunatom naknadom za obradu kredita od 240€ i troškom mjenice u iznosu od 2€. Troškove polise osiguranja snosi banka. Ukupan iznos koji klijent plaća je 23.040,58 eura, dok je iznos mjesečnog anuiteta 211,10 eura.
Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade.
Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se klijent obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

Kalkulator za penzionerski kredit

Kredit u iznosu od ...

Za period otplate od ...

mjeseci

Mjesečni anuitet: 0

Zakažite sastanak

Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 8-19h i subotom od 8-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".