Prekoračenje po računu

Prekoračenje po računu

Prekoračenje po transakcionom računu za nacionalni promet (overdraft) se za klijente banke odobrava kao kredit bez žiranata, na osnovu redovnih mjesečnih primanja i procjene kreditne sposobnosti klijenta. Ovaj proizvod se odobrava kreditno sposobnim državljanima Crne Gore.

Uslovi

  • Iznos prekoračenja je do 100% od mjesečnog iznosa redovnih primanja.
  • Kredit se otplaćuje prilivom sredstava (plate/penzije) na račun klijenta, a maksimalan rok važenja dozvoljenog minusa može biti do 24 mjeseca.

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta ili sa sajta Addiko banke:

  • Kreditni zahtjev
  • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
  • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
  • Fotokopija važeće lične karte ili pasoša
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
  • Dokumentovano obezbjeđenje
  • Ostala dokumentacija prema potrebi

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja