Vizija i misija

Vizija i misija

Vizija Addiko banke

Naša vizija da postanemo najbolja banka specijalista za građane i mala i srednja preduzeća na tržištu zasnovana je na našoj svrsi i korporativnim vrijednostima. Mi živimo da nađemo načine da klijentima učinimo život lakšim, da im pomognemo u nepredviđenim životnim situacijama i pomognemo da dobiju ono što žele kad god i gdje god im je to potrebno.

Misija Addiko banke

Kao stručnjaci za kreditiranje građana i malih i srednjih preduzeća, zalažemo se za brzinu i fleksibilnost i obećavamo da budemo tu za klijente u svim situacijama kada im je potreban dodatni podsticaj.

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji