Welcome paket

SPECIJALNA PONUDA

za studente do 23 godine:

besplatan Welcome paket 12 mjeseci!

Welcome paket

Najpraktičnije rješenje za sve vaše potrebe.

Idealan paket ako želite:

  • on-line bankarstvo (internet i mobilno bankarstvo) uz tri besplatne transakcije mjesečno
  • besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji (1x mjesečno)
  • Mastercard 3u1 kreditnu karticu kojom možete birati kako ćete da plaćate – na rate, odloženo ili revolving
  • besplatne prilive sa drugih računa u Crnoj Gori
WELCOME
RačuniTransakcioni račun za nacionalni platni promet
Transakcioni račun za međunarodni platni promet
KarticeMastercard debitna kartica
Mastercard 3u1 kreditna kartica
Digitalno bankarstvoInternet bankarstvo
Mobilno bankarstvo
SMS bankarstvo
Podizanje gotovineAddiko bankomati u zemljineograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji1x bez naknade
Platni naloziTrajni nalog unutar banke
Putem digitalnih kanala (van banke u zemlji)3x bez naknade
OsiguranjeOsiguranje od posljedica nezgode
Osiguranje platnih kartica
Putno zdravstveno osiguranje
Pomoć na putu
Osiguranje produžene garancije
DodatnoBesplatni prilivi sa drugih računa u CG
MJESEČNA NAKNADA3,99€

Više detalja o uključenom nivou osiguranja možete naći u

Posebnim uslovima za kombinovano osiguranje

Ne možete da se odlučite?

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.