Depoziti

Specijalna rođendanska ponuda: kamatna stopa 2,8% za nove depozite oročene na 12 mjeseci!

Ponuda se odnosi na fizička i pravna lica.

Depoziti

Nudimo različite mogućnosti deponovanja novčanih sredstava po povoljnim uslovima, zavisno od iznosa, roka, valute i kretanja kamatnih stopa.

Depoziti po viđenju (a vista)

Na svoj transakcioni račun možete deponovati novčana sredstva u svim valutama i imati ih na raspolaganju u svakom trenutku.

Oročeni depoziti

Ugovor o oročenom depozitu može sklopiti svako domaće i strano pravno lice.

⇒ Iskoristite specijalnu rođendansku ponudu koja traje do 31.07.2024. godine. Ponuda važi:

  • za nove depozite na 12 mjeseci uz kamatnu stopu od 2,8% na godišnjem nivou;
  • za nove depozite na 6 mjeseci uz kamatnu stopu od 2,6% na godišnjem nivou;
  • za nove depozite na 3 mjeseca uz kamatnu stopu od 2,4% na godišnjem nivou.

Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 10.000€ oročenu na period od 12 mjeseci, kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2,80%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode, koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 15% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 10.250,67 EUR, i sastoji se od glavnice (10.000€) i kamate (279,61€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (28,94€).

Uslovi

Sredstva se mogu oročiti na period od 3 do 36 mjeseci.

Kamatna stopa zavisi od iznosa i roka depozita.

Božidar Bobo Đukić, savjetnik za klijente

E-mail: bozidar.djukic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Petar Kosović, savjetnik za klijente

E-mail: petar.kosovic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Milena Džanjević, savjetnik za klijente

E-mail:

Tel.+382 20 408 644

Srđan Ćuković, savjetnik za klijente

E-mail:

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom