Addiko Business EBank

Nepotrebno je ići u poslovnicu za svaku transakciju.

Uz naše digitalne kanale, upravljajte računima bilo kad i bilo gdje.

Addiko Business EBank

Elektronsko bankarstvo za pravna lica

Direktan pristup računima u banci – dodatna ušteda vremena i novca

Addiko Business EBANK je usluga elektronskog (internet) bankarstva za domaća preduzeća i preduzetnike koji imaju otvoren transakcioni i/ili devizni račun u Addiko Bank.

Ukoliko ste već registrovan korisnik, ovdje možete pristupiti Addiko Business EBank-u.

 • povoljnije naknade za obavljanje usluga
 • korišćenje usluga sa bilo kojeg mjesta u svijetu gdje imate pristup Internetu
 • pristup vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u nedelji
 • pregled i štampa izvoda po transakcionim i deviznim računima
 • brže i jednostavnije obavljanje transakcija
 • ekonomičnija i brža komunikacija sa bankom elektronskim putem
 • pregled stanja na transakcionom i deviznom računu
 • pregled prometa po transakcionim i deviznim računima
 • pregled i štampu izvoda po transakcionim i deviznim računima
 • plaćanje svih vrsta računa unutar domaćeg platnog prometa
 • trenutno izvršenje naloga domaćeg platnog prometa u korist računa primalaca unutar banke
 • kreiranje platnog naloga za inostrana plaćanja (Nalog 1450) koji u banku dostavljate elektronskim putem, nakon čega banka pristupa njegovoj obradi
 • dobijanje obavještenja o deviznim prilivima
 • pregled i kontrolu platnih naloga
 • jednostavnu podjelu ovlaštenja za unutrašnji i platni promet sa inostranstvom
 • višestruko potpisivanje platnih naloga

Upoznajte se sa Opštim uslovima korišćenja usluge, zatim proučite cjenovnik usluge Addiko Business EBANK, i na kraju, popunite Zahtjev i donesite ga u vama najbližu Addiko poslovnicu.

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom