Često postavljana pitanja – FAQ

Koje su pogodnosti gotovinskog kredita?

Pogodnost je u brzini realizacije i nenamjenskom korišćenju sredstava, koja se isplaćuju na račun klijenta u Addiko banci. Kredit je namijenjen svim kreditno-sposobnim rezidentima Crne Gore.

Koja je razlika između gotovinskog kredita sa keš kolateralom i klasičnog gotovinskog kredita?

Krajnje jednostavna procedura za dobijanje kredita. Povoljnija je kamatna stopa, a gotovinski kredit sa keš-kolateralom omogućava dobijanje gotovine uz zadržavanje oročenih sredstava.

Imam nekretninu (kolateral) koju bih dao kao hipoteku. Mogu li dobiti kredit?

U principu da, jer u našoj ponudi proizvoda postoji hipotekarni kredit, ali treba znati da je hipoteka na kolateral samo sredstvo obezbjeđenja za vraćanje, a ne i sredstvo vraćanja kredita.
Dakle, uz ovaj, potreban uslov je i kreditna sposobnost tražioca kredita i eventualnih žiranata/sudužnika.

Kako kao penzioner dobiti kredit bez žiranata?

Ovaj kredit se dobija bez žiranata, uz obezbjeđenje potraživanja (kredita) polisom osiguranja života, i vinkuliranja iste u korist Banke. Potrebno je da otplata posljednjeg anuiteta bude sa navršenih 75 godina života. Kreirana je jednostavna procedura za dobijanje ovih sredstava i nije potrebno da klijent odlazi u osiguravajuću kuću. Ovi krediti se odobravaju do iznosa od 25.000€ na rok do 9 godina.

Da li kreditirate/finansirate ugradnju sistema za grijanje na biomasu/pelet?

Da, za ovu namjenu u saradnji sa Ministarstvom ekonomije CG, nudimo beskamatne kredite do iznosa od 3.500€ i rokom otplate do 5 godina. Ovi krediti su oslobođeni i plaćanja naknade za obradu kredita. Za redovne klijente Banke, ovi krediti se odobravaju bez žiranata.

Što je potrebno za otvaranje računa /depozita fizičkog lica?

Za otvaranje računa ili depozita potrebno je Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš). Ukoliko je vaš depozit 15.000 € ili više potreban je dokument/izjava o porijeklu novca.

Može li se provjeriti stanje na računu/depozitu putem telefona?

Da, uz potpisanu Saglasnost za provjeru putem telefona.

Kako se otvara depozit na ime maloljetnog lica ?

Depozit otvara zakonski zastupnik ili staratelj. Za zakonskog zastupnika obavezan je identifikacioni dokument i izvod iz knjige rođenih maloljetnog lica. Za staratelja obavezan je identifikacioni dokument i Rješenje o starateljstvu.

Što je potrebno za otvaranje računa pravnog lica u unutrašnjem platnom prometu?

Preuzmite dokumenaciju za ovjeru (u banci ili na sajtu) i dostavite nam je.

Kako se daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na računu ?

Fizička lica to mogu uraditi potpisivanjem Ovlašćenja na šalteru. Potrebno je prisustvo i vlasnika računa i ovlašćene osobe, uz validnu identifikacionu dokumentaciju. Ovlašćenje može biti ovjereno kod nadležnog organa (notara, suda).
Za pravna lica koja žele da daju ovlašćenje fizičkom licu ovjeru Ovlašćenja obavlja pravno lice, a ukoliko nije na Kartonu deponovanih potpisa.

Visa Electron i Visa Business Electron su debitne kartice, šta to znači?

To znači da prilikom korišćenja kartice na računu morate imati iznos kojim plaćate robu ili uslugu ili koji želite podići u gotovom.

Šta da radim ukoliko izgubim karticu ili mi je ukradu?

Odmah pozovite broj +385 14898111 koji je dostupan 0-24h ili Addiko Kontakt centar na broj 19990 ili +382 20 408 600 svakog radnog dana od 08-19h i subotom od 08-13h. Naknadno dođite u poslovnicu banke koja Vam je izdala karticu kako biste ispunili svoje formalne obaveze i dobiil drugu karticu.

Šta se dešava kada mi istekne validnost kartice?

Nakon isteka validnosti kartice, ista se više ne može koristiti. Ukoliko je sve u skladu sa redovnim postupcima rada, mjesec dana prije nego što istekne važnost Vaše kartice, Banka će automatski obnoviti istu, pa će Vam je staviti na raspolaganje – dostaviti na šalter Banke petnaest dana prije isteka važenja. Dalje je Vaša obaveza da dođete u banku i preuzmete karticu te se upoznate sa pravima i obavezama koje proizilaze iz tog procesa. Obnavljanje kartice se može uraditi i do mjesec dana pre isteka kartice ukoliko Vam to odgovara zbog eventualnog odsustva, tj. putovanja, ali to je potrebno posebno unaprijed naznačiti i dogovoriti.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".