Osnovni podaci

Addiko Bank AD Podgorica

Sjedište

Bul. Džordža Vašingtona 98

81000 Podgorica, Crna Gora

T +382 20 408 600

F +382 20 408 689

Poslovni podaci

Žiro-račun 907-55501-69

Reg. broj:  4-0215615

PIB 02454190

PDV 30/31-06016-7

Addiko Kontakt centar

Tel.  19990 za pozive sa fiksnog telefona i sa svih mobilnih mreža

+382 20 408 600  za pozive iz inostranstva

E-mail info.me@addiko.com

O Addiko Bank AD Podgorica
Addiko Bank AD Podgorica na crnogorskom tržištu posluje od 2006. godine, nudeći finansijske proizvode i usluge građanima, pravnim licima i javnim institucijama. Mreža Addiko banke danas obuhvata 11 poslovnica i 26 bankomata širom Crne Gore.

Addiko Grupa je bankarska grupacija specijalizovana za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
Addiko Grupa se sastoji od Addiko Bank AG, licencirane matične banke registrovane u Beču, koja je listirana i na Bečkoj berzi, regulisanoj od strane Austrijske uprave za finansijska tržišta. Takođe, u sklopu Grupe je šest banaka subsidijara koje su licencirane i registrovane u pet država regiona: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa zajedno sa svojih šest podružnica na dan 31. marta 2019. godine, pruža usluge za više od 828 hiljada klijenata u okviru CSEE, i to zahvaljujući dobro postavljenoj mreži od 197 ekspozitura i modernom digitalnom bankarstvu. Addiko Banka AG upravlja bankama supsidijarima kroz strategiju donijetu na nivou Grupe, politike i kontrolu rezerve likvidnosti.

Addiko Grupa se repozicionirala kao specijalizovana banka za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća, sa fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi), kao i ponudom gotovinskih kredita za klijente i mala i srednja preduzeća koji se osiguravaju iz depozita stanovništva. Hipotekarno poslovanje, javna kreditiranja i veliki korporativni kreditni portfolio Addiko Grupe (oblasti koje nijesu u fokusu) postepeno se smanjuju, s otplatama od strane klijenata koji prelaze u nova poslovanja koja su generisana u tim oblastima, čime se obezbjeđuje likvidnost i kapital za postepeni rast u poslovanju sa stanovništvom i SME. Svaki novi kreditni proizvod koji nije u našem strateškom fokusu moguće je ponuditi ukoliko se prepozna kao strateški važan.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje.

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji