Osnovni podaci

Addiko Bank AD Podgorica

Sjedište

Bul. Džordža Vašingtona 98

81000 Podgorica, Crna Gora

T +382 20 408 600

F +382 20 408 689

Poslovni podaci

Žiro-račun 907-55501-69

Reg. broj:  4-0215615

PIB 02454190

PDV 30/31-06016-7

Addiko Kontakt centar

Tel.  19990 za pozive sa fiksnog telefona i sa svih mobilnih mreža

+382 20 408 600  za pozive iz inostranstva

067 99 88 00 za slanje poruka putem Vibera

E-mail info.me@addiko.com

O Addiko Bank AD Podgorica
Addiko Bank AD Podgorica na crnogorskom tržištu posluje od 2006. godine, nudeći finansijske proizvode i usluge građanima, pravnim licima i javnim institucijama. Mreža Addiko banke danas obuhvata 11 poslovnica i 26 bankomata širom Crne Gore.

Addiko Grupa je bankarska grupacija specijalizovana za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
Addiko Grupa se sastoji od Addiko Bank AG, licencirane matične banke registrovane u Beču, koja je listirana i na Bečkoj berzi, regulisanoj od strane Austrijske uprave za finansijska tržišta. Takođe, u sklopu Grupe je šest banaka subsidijara koje su licencirane i registrovane u pet država regiona: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa zajedno sa svojih šest podružnica na dan 31. marta 2019. godine, pruža usluge za više od 828 hiljada klijenata u okviru CSEE, i to zahvaljujući dobro postavljenoj mreži od 197 ekspozitura i modernom digitalnom bankarstvu. Addiko Banka AG upravlja bankama supsidijarima kroz strategiju donijetu na nivou Grupe, politike i kontrolu rezerve likvidnosti.

Addiko Grupa se repozicionirala kao specijalizovana banka za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća, sa fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi), kao i ponudom gotovinskih kredita za klijente i mala i srednja preduzeća koji se osiguravaju iz depozita stanovništva. Hipotekarno poslovanje, javna kreditiranja i veliki korporativni kreditni portfolio Addiko Grupe (oblasti koje nijesu u fokusu) postepeno se smanjuju, s otplatama od strane klijenata koji prelaze u nova poslovanja koja su generisana u tim oblastima, čime se obezbjeđuje likvidnost i kapital za postepeni rast u poslovanju sa stanovništvom i SME. Svaki novi kreditni proizvod koji nije u našem strateškom fokusu moguće je ponuditi ukoliko se prepozna kao strateški važan.

Vlasničku strukturu možete pogledati ovdje.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji

Addiko Bank Crna Gora