Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Na ovim stranicama donosimo važne informacije o poslovanju i aktivnostima Addiko banke u Crnoj Gori.

Medijske upite u vezi sa Addiko Bank AD Podgorica možete slati na sljedeću adresu: pr.mne@addiko.com.

SAOPŠTENJA ZA MEDIJE

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji