Addiko EBank

Banka od kuće!

Stajanjem u redu gubite vrijeme. Bez čekanja u redu uz e-bankarstvo i m-bankarstvo.

Ukoliko ste već registrovan korisnik, ovdje možete pristupiti Addiko EBank-u.

Addiko EBank posjeduje inovativni dizajn i omogućava lak pristup svim funkcionalnostima, uz jedinstven pregled transakcija, poruka i važnih događaja na vašim računima. Sve promjene na računima ćete pratiti u realnom vremenu.

Otvorite račun u Addiko banci i popunite pristupnicu.

Naknada za korišćenje Addiko Ebank servisa iznosi 1,5€ mjesečno.

  • Jednostavno prebacite novac
  • Sami kreirajte svoj nalog za plaćanje
  • Zakažite plaćanje kada želite
  • Dodijelite ime računu radi lakšeg prepoznavanja
  • Za brži, lakši pregled, stavite važne račune na naslovnu stranu
  • Jednostavno blokirajte ili odblokirajte svoje kartice
  • Pristupite aplikaciji sa kompjutera, tableta ili mobilnog telefona
  • Pristup vašim računima je u potpunosti siguran
  • Platite sve račune jednim klikom

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja