PSD2 Open Banking

PSD2 Open Banking

PSD2 Open Banking

U skladu sa novim Zakonom o platnom prometu, koji uvodi na crnogorsko tržište PSD2 funkcionalnosti, Addiko banka je implementirala namjensko API interfejs rješenje u formi Sanbox-a, koji TTP mogu koristiti za testiranje konekcije sa našom Bankom.

Na opredijeljenom portalu koji se nalazi na lokaciji https://psd2-test.addiko.me/, možete pronaći sve potrebne informacije koje će vam omogućiti pristup pomenutom Sanbox-u.

Za dodatne informacije vezano za našu PSD2 infrastrukturu molimo vas da nas kontaktirate na e-mail adresu PSD2.me@addiko.com.