Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva Addiko banke

Ovaj kredit je namijenjen za:

 • kupovinu roba ili usluga
 • kupovinu sirovina
 • porezi i carinske dažbine (osim dospjelih poreskih obaveza)
 •  refinansiranje kredita odobrenih od strane drugih banka

Uslovi

 • Krediti se odobravaju svim pravnim licima registrovanim u Crnoj Gori
 • Postoji mogućnost grejs perioda, dužina zavisi od namjene
 • Može  se odobriti Revolving kredit za obrtna sredstva što podrazumijeva da klijent može  da povlači i otplaćuje kredit nekoliko puta tokom perioda
 • Rok: do tri godine (3 god.)
 • Valuta: EUR

Moguća obezbjeđenja

 • Mjenice i mjenična ovlašćenja
 • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem
 • Zaloga na pokretnim stvarima
 • Hipoteka
 • Vinkulacija potraživanja
 • Depozit (keš kolateral)

Potrebna dokumentacija

Zahtjev za kredit

Saglasnost za pristup podacima iz Kreditnog registra

Upitnik o poslovanju

* U zahtjevu je precizirana dokumentacija koja treba da se preda prilikom apliciranja. Addiko banka zadržava pravo traženja dodatnih obezbjeđenja u skladu sa svojom kreditnom politikom.

Božidar Bobo Đukić, savjetnik za klijente

E-mail: bozidar.djukic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Petar Kosović, savjetnik za klijente

E-mail: petar.kosovic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Milena Džanjević, savjetnik za klijente

E-mail: milena.dzanjevic@addiko.com

Tel.+382 20 408 644

Srđan Ćuković, savjetnik za klijente

E-mail: srdjan.cukovic@addiko.com

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom