Transakcioni račun za nacionalni platni promet

Transakcioni račun za nacionalni platni promet

 

Nekad ne prepoznajete vrijednosti svog računa. Kreirali smo račun uz koji jednostavno upravljate svojim finansijama.

Prebacite svoju platu, penziju ili druga primanja na račun u Addiko banci i dobićete besplatno osiguranje, kao i mogućnost korišćenja Debit Mastercard kartice, prekoračenja po računu, dobijanja mjesečnog izvoda, SMS obavještenja i usluge elektronskog bankarstva.

Šta vam je potrebno za otvaranje transakcionog računa za unutrašnji platni promet?

  • Lična karta ili pasoš
  • Zahtjev za otvaranje računa koji dobijate na šalteru

*Ukoliko ste nerezident, potrebno je da dostavite i dokument koji ukazuje na povezanost sa Crnom Gorom.

Osiguranje

Besplatno osiguranje u slučaju trajnog invaliditeta, troškova liječenja ili smrti usljed nezgode. Osigurane sume u zavisnosti od osiguranog rizika iznose i do 1.500 eura.

Debit Mastercard kartica

Uz otvoreni transakcioni račun za nacionalni platni promet možete dobiti Debit Mastercard karticu (naknada za izdavanje kartice iznosi 2,5€). Sa ovom karticom možete plaćati robu i usluge u zemlji, inostranstvu, na internetu i podizati novac na bankomatima. Pored osnovne kartice, možete dobiti karticu i za dodatnog korisnika. Dovoljno je samo da podnesete zahtjev.

EBank

Addiko EBank Vam omogućava plaćanje računa, pregled svih računa, sigurno i jednostavno upravljanje finansijama, bez odlaska u banku.

Mjesečni izvod

Na Vaš zahtjev, na šalteru banke možete dobiti izvod sa svim promjenama po računu. Ukoliko ste prijavili e-mail adresu, možete dobijati informaciju o stanju i promjenama po Vašem računu svakog mjeseca, bez dolaska u banku.

SMS obavještenja

Ako se odlučite za opciju korišćenja SMS poruka, imaćete mogućnost da dobijete obavještenje nakon svakog plaćanja karticom, odnosno nakon svake uplate i isplate, i na taj način kontrolišete račun i pratite troškove u svakom trenutku.

Tarife i naknade za fizička lica možete pogledati ovdje.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja