Transakcioni račun za nacionalni platni promet

Transakcioni račun za nacionalni platni promet

 

Nekad ne prepoznajete vrijednosti svog računa. Kreirali smo račun uz koji jednostavno upravljate svojim finansijama.

Prebacite svoju platu, penziju ili druga primanja na račun u Addiko banci i dobićete besplatno osiguranje, kao i mogućnost korišćenja Debit Mastercard kartice, prekoračenja po računu, dobijanja mjesečnog izvoda, SMS obavještenja i usluge elektronskog bankarstva.

Osiguranje

Besplatno osiguranje u slučaju trajnog invaliditeta, troškova liječenja ili smrti usljed nezgode. Osigurane sume u zavisnosti od osiguranog rizika iznose i do 1.500 eura.

Debit Mastercard kartica

Uz otvoreni transakcioni račun za nacionalni platni promet, dobićete Debit Mastercard karticu (naknada za izdavanje kartice iznosi 1,5€). Sa ovom karticom možete plaćati robu i usluge u zemlji, inostranstvu, na internetu i podizati novac na bankomatima. Podizanje novca na bankomatima Addiko banke u Crnoj Gori, Srbiji, BiH i Hrvatskoj je besplatno. Pored osnovne kartice, možete dobiti karticu i za dodatnog korisnika. Dovoljno je samo da podnesete zahtjev.

EBank

Addiko EBank Vam omogućava plaćanje računa, pregled svih računa, sigurno i jednostavno upravljanje finansijama, bez odlaska u banku.

Mjesečni izvod

Na Vaš zahtjev, na šalteru banke možete dobiti izvod sa svim promjenama po računu. Ukoliko ste prijavili e-mail adresu, možete dobijati informaciju o
stanju i promjenama po Vašem računu svakog mjeseca, bez dolaska u banku.

SMS obavještenja

Ako se odlučite za opciju korišćenja SMS poruka, imaćete mogućnost da dobijete obavještenje nakon svakog plaćanja karticom, odnosno nakon svake uplate i isplate, i na taj način kontrolišete račun i pratite troškove u svakom trenutku.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora