Ostale usluge

Ostale usluge

SMS servis

 

Informacije klijentu, od strane Banke, o promjenama po računu

Uslovi

*Besplatna aktivacija (klijent u trenutku aktivacije bira opciju)

1. Informacija o prilivu

2. Informacija o odlivu

3. Informacija o prilivu i odlivu

Potrebna dokumentacija

Lična karta ili pasoš (ili drugi lični dokument)

Poruke se automatski šalju ukoliko su aktivirane opcije obavještavanja po prilivu i odlivu na račun.

————————————————————-

 

Mjenjački poslovi

Otkup efektiveKupovni kurs na dan
Prodaja efektiveProdajni kurs na dan

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora