Ostale usluge

Ostale usluge

SMS servis

 

Informacije klijentu, od strane Banke, o promjenama po računu

Uslovi

*Besplatna aktivacija (klijent u trenutku aktivacije bira opciju)

1. Informacija o prilivu

2. Informacija o odlivu

3. Informacija o prilivu i odlivu

Potrebna dokumentacija

Lična karta ili pasoš (ili drugi lični dokument)

Poruke se automatski šalju ukoliko su aktivirane opcije obavještavanja po prilivu i odlivu na račun.

————————————————————-

 

Mjenjački poslovi

Otkup efektiveKupovni kurs na dan
Prodaja efektiveProdajni kurs na dan

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja