Gotovinski krediti sa depozitom

Gotovinski krediti sa depozitom

Korišćenje gotovinskog kredita sa depozitom je nenamjensko i sredstva se isplaćuju na račun klijenta u Addiko banci.

Uslovi

 • Iznos kredita je od 500,00 do 250.000,00€
 • Rok otplate je do 5 godina
 • Nominalna kamatna stopa se kreće od 3,50% na godišnjem nivou, a efektivna kamatna stopa od 4,17% (kamatna stopa je fiksna i predstavlja kamatnu stopu na depozit uvećanu za minimum  2.5% na godišnjem nivou, sa obaveznim uslovom da ukupna kamatna stopa na kredit ne može biti manja od 3,50% na godišnjem nivou)
 • Naknada za obradu kredita 1.25%
Reprezentativni primjer
Iznos kredita3.000€
Rok otplate36 mjeseci
Mjesečna rata88,44€
Nominalna kamatna stopa3,90%
Efektivna kamatna stopa5,49%
Naknada za odobrenje kredita37,50€
Administrativni troškovi2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
3.226,29€
Iznos depozita3.000€
Kamatna stopa na depozit1,4%
Kamata po osnovu depozita114,64€
 • Visina odobrenog kredita u određenim slučajevima može iznositi i preko 30.000€ (do 250.000€), i za odobrenje ovih iznosa važe posebni uslovi.
 • Visina ostalih troškova Banci nije poznata u trenutku izrade ovog primjera
 • Banka zadržava prava da klijentima koji ne zadovoljavaju propisane uslove ne odobri kreditni zahtjev
 • U efektivnu kamatnu stopu (EKS) su uračunati trošak naknade za obradu kredita, trošak mjenice, trošak upita u kreditni registar (RKB).
 • Reprezentativni primjer je uključio pripadajuće troškove relevantne za postupak odobravanja kredita po modelu iz prezentovanog kreditnog proizvoda. Troškovi koji nisu iskazani u reprezentativnom primjeru nisu ukalkulisani, niti će biti obračunati prilikom odobravanja ovog kreditnog proizvoda.
 • Dolaskom u banku klijent može dobiti ponudu u skladu sa svojim kreditnim bonitetom i poslovnom politikom banke za kreditni proizvod iz reprezentativnog primjera ili za drugi kreditni proizvod, po zahtjevu.
 • Drugi, potencijalni troškovi, koji na osnovu konkretne ponude mogu biti dio postupka naplate kredita, prezentovaće se klijentu u samoj ponudi i ugovoru koji se klijentu dostavlja na uvid (npr. uslovi pod kojima se mogu mijenjati naknade i troškovi vezani za ugovor, iznos zatezne kamatne stope za slučaj kašnjenja, naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza, iznos naknade za prijevremeni povrat kredita, pravo na jednostrani raskid ugovora i slično).

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta ili sa  web sajta Banke:

 • Kreditni zahtjev
 • Fotokopije lične karte ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

  Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

  Da li su vam informacije na stranici korisne?

  Da
  Ne

  Addiko Bank2Go.

  Vaša prva banka na točkovima.

  Pratite raspored obilaska gradova ovdje

  Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

  Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

  Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

  Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

  Addiko štednja

  Addiko Bank Crna Gora