Gotovinski krediti sa depozitom

Gotovinski krediti sa depozitom

Korišćenje gotovinskog kredita sa depozitom je nenamjensko i sredstva se isplaćuju na račun klijenta u Addiko banci.

Uslovi

 • Iznos kredita je od 500,00 do 250.000,00€
 • Rok otplate je do 5 godina
 • Nominalna kamatna stopa se kreće od 3,50% na godišnjem nivou, a efektivna kamatna stopa od 5,47% (kamatna stopa je fiksna i predstavlja kamatnu stopu na depozit uvećanu za minimum  2.5% na godišnjem nivou, sa obaveznim uslovom da ukupna kamatna stopa na kredit ne može biti manja od 3,50% na godišnjem nivou)
 • Naknada za obradu kredita 80 EUR
Reprezentativni primjer
Iznos kredita3.000€
Rok otplate36 mjeseci
Mjesečna rata88,44€
Nominalna kamatna stopa3,90%
Efektivna kamatna stopa5,90%
Naknada za odobrenje kredita80€
Administrativni troškovi2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
3.183,79€
Iznos depozita3.000€
Kamatna stopa na depozit1,4%
Kamata po osnovu depozita114,64€
 • Visina odobrenog kredita u određenim slučajevima može iznositi i preko 30.000€ (do 250.000€), i za odobrenje ovih iznosa važe posebni uslovi.
 • Visina ostalih troškova Banci nije poznata u trenutku izrade ovog primjera
 • Banka zadržava prava da klijentima koji ne zadovoljavaju propisane uslove ne odobri kreditni zahtjev
 • U efektivnu kamatnu stopu (EKS) su uračunati trošak naknade za obradu kredita, trošak mjenice, trošak upita u kreditni registar (RKB).
 • Reprezentativni primjer je uključio pripadajuće troškove relevantne za postupak odobravanja kredita po modelu iz prezentovanog kreditnog proizvoda. Troškovi koji nisu iskazani u reprezentativnom primjeru nisu ukalkulisani, niti će biti obračunati prilikom odobravanja ovog kreditnog proizvoda.
 • Dolaskom u banku klijent može dobiti ponudu u skladu sa svojim kreditnim bonitetom i poslovnom politikom banke za kreditni proizvod iz reprezentativnog primjera ili za drugi kreditni proizvod, po zahtjevu.
 • Drugi, potencijalni troškovi, koji na osnovu konkretne ponude mogu biti dio postupka naplate kredita, prezentovaće se klijentu u samoj ponudi i ugovoru koji se klijentu dostavlja na uvid (npr. uslovi pod kojima se mogu mijenjati naknade i troškovi vezani za ugovor, iznos zatezne kamatne stope za slučaj kašnjenja, naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza, iznos naknade za prijevremeni povrat kredita, pravo na jednostrani raskid ugovora i slično).

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta ili sa  web sajta Banke:

 • Kreditni zahtjev
 • Fotokopije lične karte ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja