Gotovinski krediti sa depozitom

Gotovinski krediti sa depozitom

Korišćenje gotovinskog kredita sa depozitom je nenamjensko i sredstva se isplaćuju na račun klijenta u Addiko banci.

Uslovi

 • Iznos kredita je od 500,00 do 30.000,00€
 • Rok otplate je do 5 godina
 • Nominalna kamatna stopa se kreće od 3,50% na godišnjem nivou, a efektivna kamatna stopa od 4,17% (kamatna stopa je fiksna i predstavlja kamatnu stopu na depozit uvećanu za minimum  2.5% na godišnjem nivou, sa obaveznim uslovom da ukupna kamatna stopa na kredit ne može biti manja od 3,50% na godišnjem nivou)
 • Naknada za obradu kredita 1.25%

REPREZENTATIVNI PRIMJER UKUPNOG IZNOSA KREDITA I UKUPNIH TROŠKOVA

Rok otplate3 godineKamatna stopa (EKS)4,50%  (EKS 6,23%)
Naknada za obradu37,50€Administrativni troškovi*5,00€
Iznos depozita3.000€Mjesečni anuitet89,24€
Kamatna stopa na depozit2%Ukupan iznos za otplatu3.255,19€
Iznos kredita3.000€Kamata po osnovu depozita179,83€
 • Visina odobrenog kredita u određenim slučajevima može iznositi i preko 30.000€ (do 250.000€), i za odobrenje ovih iznosa važe posebni uslovi.
 • Visina ostalih troškova Banci nije poznata u trenutku izrade ovog primjera
 • Banka zadržava prava da klijentima koji ne zadovoljavaju propisane uslove ne odobri kreditni zahtjev
 • U efektivnu kamatnu stopu (EKS) su uračunati trošak naknade za obradu kredita, trošak mjenice, trošak upita u kreditni registar (RKB).
 • Reprezentativni primjer je uključio pripadajuće troškove relevantne za postupak odobravanja kredita po modelu iz prezentovanog kreditnog proizvoda. Troškovi koji nisu iskazani u reprezentativnom primjeru nisu ukalkulisani, niti će biti obračunati prilikom odobravanja ovog kreditnog proizvoda.
 • Dolaskom u banku klijent može dobiti ponudu u skladu sa svojim kreditnim bonitetom i poslovnom politikom banke za kreditni proizvod iz reprezentativnog primjera ili za drugi kreditni proizvod, po zahtjevu.
 • Drugi, potencijalni troškovi, koji na osnovu konkretne ponude mogu biti dio postupka naplate kredita, prezentovaće se klijentu u samoj ponudi i ugovoru koji se klijentu dostavlja na uvid (npr. uslovi pod kojima se mogu mijenjati naknade i troškovi vezani za ugovor, iznos zatezne kamatne stope za slučaj kašnjenja, naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza, iznos naknade za prijevremeni povrat kredita, pravo na jednostrani raskid ugovora i slično).

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta ili sa  web sajta Banke:

 • Kreditni zahtjev
 • Fotokopije lične karte ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Potpisana saglasnost za upit u Kreditni biro
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za upit u Kreditni biro
 • Ostala dokumentacija prema potrebi

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 08-19h i subotom od 08-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".