Investicioni krediti

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo Vam u ostvarenju Vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Investicioni krediti

Finansiranjem investicija pomažemo da ostvarite svoje planove usmjerene na rast i razvoj poslovanja.

Investicioni krediti predvidjeni su za sljedeće namjene:

 • kupovina, konstrukcija i instalacija opreme,
 • kupovina drugih tipova osnovnih sredstava
 • kupovina zemlje,
 • kupovina poslovnih prostorija,
 • izgradnja poslovnih prostorija za sopstvene potrebe ili za prodaju (u cjelosti ili djelimično);
 • adaptacija i proširenje poslovnih prostorija
 • refinansiranje postojećih aranžmana

Uslovi

 • Krediti se odobravaju svim pravnim licima registrovanim u Crnoj Gori
 • Postoji mogućnost grejs perioda, dužina zavisi od namjene
 • Rok: do  10  godina
 • Valuta: EUR

Moguća obezbjeđenja

 • Mjenice i mjenična ovlašćenja
 • Nalog za naplatu sa ovlašćenjem
 • Zaloga na pokretnim stvarima – samo za kratkoročne kredite
 • Hipoteka
 • Vinkulacija potraživanja – samo za kratkoročne kredite i samo kao dodatni kolateral
 • Depozit (keš kolateral)

Potrebna dokumentacija

Zahtjev za kredit

Saglasnost za pristup podacima iz Kreditnog registra

Upitnik o poslovanju

* U zahtjevu je precizirana dokumentacija koja treba da se preda prilikom apliciranja. Banka zadržava pravo traženja dodatnih obezbjeđenja u skladu sa svojom kreditnom politikom. Za sezonske djelatnosti, moguć je sezonski način otplate (vraćanje rata u sezoni, kamata u ostalim periodima).

Božidar Bobo Đukić, savjetnik za klijente

E-mail: bozidar.djukic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Petar Kosović, savjetnik za klijente

E-mail: petar.kosovic@addiko.com

Tel.+382 20 408 600

Milena Džanjević, savjetnik za klijente

E-mail: milena.dzanjevic@addiko.com

Tel.+382 20 408 644

Srđan Ćuković, savjetnik za klijente

E-mail: srdjan.cukovic@addiko.com

Tel. +382 20 408 656

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom