Platni promet s inostranstvom

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i transakcioni račun za međunarodni platni promet.

Uz finansijskog savjetnika i našu podršku, bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom

Profesionalna usluga i iskustvo u deviznom poslovanju, međunarodna poslovna mreža, te korišćenje savremenih sredstava komuniciranja garantuju kvalitetnu i brzu uslugu.
Pravna lica, bilo da su sa sjedištem u Crnoj Gori (rezidenti) ili sa sjedištem van Crne Gore (nerezidenti) mogu otvoriti transakcioni račun za međunarodni platni promet kod Addiko banke.

Stranim pravnim licima – nerezidentima smatraju se:

 • Preduzeća sa sjedištem u inostranstvu
 • Predstavništva stranih preduzeća u Crnoj Gori
 • Strana diplomatska i konzularna predstavništva

Svoj račun možete otvoriti uz minimalni utrošak vremena ako nam predate potrebnu, zakonom propisanu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za pravna lica (rezidenti / nerezidenti):

Plaćanja i naplate prema / iz inostranstva:

 • Sve režimski ispravne naloge dobijene do 12:00 časova, uz pokriće na računu, izvršavamo istog dana sa datumom valute izvršenja transakcije narednog dana. Takođe istog dana, najkasnije do kraja radnog vremena, klijentima faksom dostavljamo kopiju SWIFT poruke.
 • Izvode sa računa i prateću dokumentaciju dostavljamo po želji klijenta. Moguće je dogovoriti slanje dnevnih izvoda, odmah po izvršenju naloga, te sedmodnevnih ili mjesečnih izvoda.
 • Po prispijeću novčanih sredstava iz inostranstva, Addiko banka vas trenutno obavještava o tome. Vi nam nakon toga dostavljate raspored priliva sa osnovom naplate. Po dobijenom rasporedu, banka odobrava vaš račun, u skladu sa vašim rasporedom.
 • Addiko banka ne naplaćuje proviziju kada je riječ o naplatama iz inostranstva, čime pruža dodatnu podršku poslovanju vaše firme.

Opšti uslovi

 • Plaćanja prema inostranstvu se po pravilu izvršavaju sa valutom T+1 za naloge dostavljene do 14.00 h, a izuzeci su predmet pojedinačnih dogovora.
 • Plaćanja unutar Addiko banke se izvršavaju sa valutom T+0 za naloge dostavljene do 12.00 h, a sa valutom T+1 za naloge dostavljene poslije 12.00 h
 • U cijenu usluga Banke nijesu uračunati ino troškovi. Nalogodavac je dužan podmiriti sve provizije i troškove koje zaračunava ino banka.
 • Naknada se obračunava po važećem kursu iz kursne liste Banke koji se primjenjuje na odgovarajuću transakciju za koju se naknada obračunava.
 • Naknada se po pravilu uplaćuje unaprijed.
 • Naknade se obračunavaju na osnovu Uslova i tarifa za pravna lica, koje možete preuzeti OVDJE

.

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom