Platni promet s inostranstvom

Profesionalna usluga i iskustvo u deviznom poslovanju, međunarodna poslovna mreža, te korišćenje savremenih sredstava komuniciranja garantuju kvalitetnu i brzu uslugu.
Pravna lica, bilo da su sa sjedistem u Crnoj Gori (rezidenti) ili sa sjedištem van Crne Gore (nerezidenti) mogu otvoriti devizni račun kod  Addiko Bank AD Podgorica.

Stranim pravnim licima – nerezidentima smatraju se:

  • Preduzeća sa sjedištem u inostranstvu
  • Predstavništva stranih preduzeća u Crnoj Gori
  • Strana diplomatska i konzularna predstavništva

Svoj devizni račun možete otvoriti uz minimalni utrošak vremena ako nam predate potrebnu, zakonom propisanu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za pravna lica rezidenti / nerezidenti

Plaćanja i naplate prema / iz inostranstva:

  • Sve režimski ispravne naloge dobijene do 12,00 časova, uz pokriće na deviznom računu, izvršavamo istog dana sa datumom valute izvršenja transakcije narednog dana. Takođe istog dana, najkasnije do kraja radnog vremena, klijentima faksom dostavljamo kopiju SWIFT poruke.
  • Izvode sa računa i prateću dokumentaciju dostavljamo po želji klijenta. Moguće je dogovoriti slanje dnevnih izvoda, odmah po izvršenju naloga, te sedmodnevnih ili mjesečnih izvoda.
  • Po prispijeću novčanih sredstava iz inostranstva, Addiko bank Vas trenutno obavještava o tome. Vi nam nakon toga dostavljate raspored priliva sa osnovom naplate. Po dobijenom rasporedu, banka odobrava Vaš račun, u skladu sa Vašim rasporedom.
  • Addiko Bank AD Podgorica ne naplaćuje proviziju kada je riječ o naplatama iz inostranstva, čime pruža dodatnu podršku poslovanju Vaše firme.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".