Pohvale, prijedlozi i prigovori

Pohvale, prijedlozi i prigovori

Mijenjamo se !

Naš je cilj osigurati jasno, jednostavno i direktno bankarstvo.

Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno.

Učestvujte i dajte Vaš doprinos visokom kvalitetu Addiko usluge. Želimo da Vaše iskustvo u poslovanju s nama bude što pozitivnije.

Kako uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor ?

Da uputite pohvalu, prijedlog ili prigovor koji se odnosi na Vaš poslovni odnos s Bankom, predlažemo da se obratite zaposlenima u poslovnicama Banke ili Kontakt centra na broj telefona 19990 (za pozive u zemlji) ili +382 20 408 600 (za pozive iz inostranstva). Prijedlog ili prigovor će tako u većini slučajeva zaposleni Banke riješiti odmah na obostrano zadovoljstvo.

Vaše pohvale ćemo rado pročitati na e-mail adresi .

Ako se odlučite na podnošenje pisanog prigovora ili to situacija zahtijeva, možete to učiniti na jedan od sljedećih načina:

  • pošaljite e-mail na adresu:
  • pisani prigovor predajte zaposlenom u poslovnici Banke
  • pošaljite pismo na adresu banke: Addiko Bank AD, Bulevar Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica, sa naznakom: Za
    Službu upravljanja prigovorima

Šta treba da sadrži Vaš pisani prigovor?

  • lične podatke podnosioca prigovora (ime i prezime/ naziv kompanije, adresa stanovanja/adresa pravnog lica, JMBG/MB
    je poželjno navesti)
  • detaljan opis događaja ili situacije i dokumentaciju iz koje je vidljivo da je prigovor osnovan
  • podatke za kontakt (telefon i/ili e-mail adresa)

Ako dostavljeni podaci nisu dovoljni za dalje postupanje, zamolićemo Vas da prigovor dopunite.

Kada možete očekivati odgovor na Vaš prigovor?

Potrudićemo se odgovoriti na Vaš prigovor bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u zakonski propisanim okvirima.

U posebnim slučajevima, kod kompleksnih prigovora ili kada rješavanje uključuje treću stranu čije rješavanje može trajati duže od očekivanog, blagovremeno ćemo Vas obavijestiti o razlozima odlaganja i o okvirnom roku u kojem možete očekivati naš odgovor.

Što napraviti ako ste nezadovoljni rješenjem prigovora?

U slučaju da niste zadovoljni rješenjem Vašeg prigovora, a smatrate da ponovljeni kontakt s bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije, Vaš prigovor možete uputiti nadležnim institucijama, odnosno Bankarskom Ombudsmanu.

Upoznajte nas.

Upoznajte našu Upravu

Godišnji izvještaji

Addiko Bank Crna Gora