Obavještenje za klijente – moratorijum

Moratorijum za klijente koji su ostali bez posla na dan 31.3.2020. i kasnije

Ukoliko ste ostali bez posla 31.3.2020. godine i nakon toga, imate pravo na moratorijum. Neophodno je da dostavite dokaze i popunite Zahtjev za moratorijum. Uz Zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju/dokaze:

  • Potvrda sa ZZZCG ne starija od 10 dana i/ili,
  • Rješenje o prestanku radnog odnosa od poslodavca.

Popunjeni Zahtjev za moratorijum i skeniranu dokumentaciju potrebno je da pošaljete na e-mail naplata@addiko.com ili dostavite najbližoj poslovnici Banke.

Molimo Vas da kompletirate dokumentaciju, jer u protivnom Vaš zahtjev neće biti procesuiran.

Restrukturiranje obaveza – smanjenje zarade 10% i više

Uslovi za restrukturiranje:

  1. Plata Vam je bila veća ili jednaka 550€ prije smanjenja, a nakon smanjenja plate od 10% ili više koje se dogodilo nakon 31.03.2020. godine, ako je neopterećeni dio zarade (nakon odbitka kreditnih obaveza) manji od 220€, stičete pravo za produžetak roka otplate kredita.
  2. Plata Vam je bila manja od 550€ prije smanjenja, a smanjenje plate od 10% ili više se dogodilo nakon 31.03.2020. godine, stičete pravo za produžetak roka otplate kredita.

Kupovina na odloženo ili preko sindikata ne smatraju se kreditnim obavezama i ne ulaze u obračun neopterećenog dijela zarade.

Ukoliko ispunjavate navedene uslove, neophodno je da popunite Zahtjev za restrukturiranje. Uz Zahtjev je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenju uslova:

  • platne liste prije i poslije smanjenja (npr. mart i posljednji obračunski listić),
  • zvanični dokument poslodavca o smanjenju zarade.

Popunjeni Zahtjev za restrukturiranje i skeniranu dokumentaciju potrebno je da pošaljete na e-mail naplata@addiko.com ili dostavite najbližoj poslovnici Banke.

Molimo Vas da kompletirate dokumentaciju, jer u protivnom Vaš zahtjev neće biti procesuiran.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati naš call centar na telefon 020 408 604 u periodu od 14h do 16h.