Prijem PIN-a za kartice putem SMS poruke

Prednosti usluge:

 • jednom ugovorena, usluga važi za sve vaše kreditne, debitne i prepaid kartice
 • sigurnija i brža dostava PIN-a
 • bez naknade za ugovaranje usluge

Ugovaranje usluge

 • uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Addiko banke
 • uslugu ugovarate sami za sebe, bilo da ste osnovni ili dodatni korisnik
 • potrebno je imati registrovan ispravan broj mobilnog telefona u Addiko banci

Korišćenje usluge:

1. Registrovanje “tajne riječi”

 • pošaljite SMS poruku*: “PRIJAVA + tajna riječ” (npr. PRIJAVA Addiko) na broj 14811

2. Iniciranje dostave PIN-a

 • nakon što ste primili karticu, pošaljite SMS poruku*: “PIN + posljednja četiri broja kartice + tajna riječ” (npr. PIN 1234 Addiko) na broj 14811

Tajna riječ:

 • sami osmislite svoju tajnu riječ
 • 6 do 10 znakova (bez dijakritičkih znakova čžć…)
 • zapamtite je i nikome ne otkrivajte
 • važi 60 dana za sve vaše kartice
 • ako vam je nakon isteka važenja tajne riječi potreban novi PIN, registrujte novu tajnu riječ

*SMS poruke se naplaćuju prema cjenovniku mobilnog operatera korisnika

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe. Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, 020 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko Bank Crna Gora