Zemljište – Tudorovići, Budva

Prodaje se  građevinsko zemljište, vlasništvo Banke 1/1. Cijena 354.600€.

Lokacija: Tudorovići bb, 85310 Budva, Crna Gora
Zamljište se nalazi u naselju Tudorovići, opština Budva. Porvršina nekretnine je 3.386m². List nepokretnosti 325 katastarska parcela 2064, List nepokretnosti 318 katastarske parcele 2066/1 u 2066/3, Opština Budva, KO Tudorovići.

Za više informacija obratite se na rem.me@addiko.com.