Opremanje doma – test

Opremanje doma na rate uz Addiko Instant kredit

Gdje možete kupovati na rate:

Novi Volvox

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Multicom

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

PC Gamer

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Dogtas Exclusive

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Grmeč

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Cerovo

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Datika

Maksimalan iznos kredita: 30.000€
Rok otplate: 1-6 god

GameS

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Ramond

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-36 mj

Euro Casa

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

NIVEL – Stovarište Đurović

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Dekoriva

Maksimalan iznos kredita: 5.000€
Rok otplate: 2-60 mj

Novi Cenex Medical

Maksimalan iznos kredita: 15.000€
Rok otplate: do 12 mj

Stomatološka ordinacija Dr Ražnatović

Maksimalan iznos kredita: 15.000€
Rok otplate: do 12 mj

Osmanagić Co.

Maksimalan iznos kredita: 30.000€
Rok otplate: do 10 god

Prokom

Maksimalan iznos kredita: 30.000€
Rok otplate: do 10 god

Kramar

Maksimalan iznos kredita: 30.000€
Rok otplate: do 10 god

Uslovi:

  • Iznos kredita: 500€-5.000€
  • Rok otplate: 2-60  mjeseci
  • Nominalna kamatna stopa je: 0% (EKS od 0,02%)
  • Naknada za obradu kredita: 0%
Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 30.000€

Rok otplate: 1-6 god

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 30.000€

Rok otplate: 1-6 god

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 5.000€

Rok otplate: 60 mjeseci

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 5.000€

Rok otplate: 60 mjeseci

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 5.000€

Rok otplate: 60 mjeseci

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 5.000€

Rok otplate: 60 mjeseci

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 5.000€

Rok otplate: 60 mjeseci

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.

Maksimalan iznos kredita: 5.000€

Rok otplate: 60 mjeseci

Više o partneru

Reprezentativni primjer
Iznos kredita4.740€
Rok otplate60 mjeseci
Mjesečna rata79€
Nominalna kamatna stopa0%
Efektivna kamatna stopa0,02%
Naknada za odobrenje kredita0€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
4.742€*

*Ukupan iznos koji klijent plaća predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i ostalih naknada u vezi sa odobrenjem kredita. Obavezno sredstvo obezbjeđenja je mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita.