Visa Business Electron

VISA Business Electron je međunarodna debitna platna kartica sa više od 200 miliona korisnika u svijetu. VISA Business Electron debitnom karticom možete podizati gotovinu i plaćati u prodajno-uslužnoj mreži prema raspoloživom stanju na Vašem namjenskom transakcionom računu i to širom svijeta, bez rizika nošenja gotovine.

Ova kartica je vezana za EUR poslovni račun pravnog lica, a korisnici kartice su fizičke osobe koje imenuje vlasnik računa.

Vlasnik računa može podnijeti zahtjev za izdavanje ukupno od 1 do 99 kartica krajnjih korisnika. Za svakog korisnika kartice potrebno je popuniti i ovjeriti pristupnicu.

Karakteristike VISA Business Electron debitne kartice za poslovne subjekte

 • podizanje gotovine na bankomatima Addiko banke te na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu sa oznakom VISA Electron
 • uplata gotovine na šalteru banke, bezgotovinski – posredstvom druge banke , ili internim transferom sa drugog internog računa pravnog lica u banci
 • najveći dopušteni dnevni limit za korištenje kartice na bankomatima iznosi 600 eura
 • najveći dopušteni dnevni limit za korištenje kartice na EFT – POS uređajima iznosi 5000 eura
 • postoji mogućnost fleksibilnog povećanja limita u skladu sa klijentovim zahtjevom
 • plaćanja na EFT – POS uređajima u zemlji i inostranstvu sa oznakom prihvata VISA Electron bez provizije
 • upit u stanje na EUR račun Visa Business kartice
 • mogućnost besplatnog SMS info servisa o transakcijama ostvarenim Visa Business Electron platnom karticom
 • autorizacija transakcije obavlja se putem PIN-a na bankomatu, odnosno PIN-om ili potpisom na EFT – POS uređaju
 • Visa Business Electron kartica je platna kartica podržana čip tehnologijom, što vam pruža značajno veći nivo sigurnosti u korišćenju i raspolaganju novčanim sredstvima.
 • omogućeno je korišćenje kartice i na Internetu.

 Prednosti VISA Business Electron debitne kartice za pravna lica

 • dostupnost sredstava na računu 24 sata na dan, u zemlji i inostranstvu
 • bez upisnine i članarine prva tri mjeseca izdavanja i korišćenja kartice
 • korištenje kartice na 60.000 prodajnih mjesta u zemlji i 24 miliona prodajnih mjesta  u svijetu
 • isplata gotovine na bankomatima Addiko banke u Crnoj Gori , Srbiji, Bosni i Hrvatskoj obavlja se za proviziju  1%
 • plaćanje roba i usluga na EFT – POS uređajima obavlja se bez provizije
 • korisnik može sam odrediti visinu dnevnog limita za korištenje svake od zatraženih VISA Business Electron kartica na bankomatima, odnosno EFT – POS uređajima, a najviše do najvećeg dopuštenog dnevnog limita
 • čip platna kartica
 • racionalizacija finansija
 • brzi i pravovremeni transfer gotovine u zemlji i inostranstvu (npr. ako je vaš zaposleni na službenom putu, i uz to ima Addiko Visa Business Electron karticu, a nema dovoljno novca  za određenu kupovinu, dobijate mogućnost da uplatom učinite novac raspoloživim zaposlenom odmah).

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Imaćete potrebu da koristite transakcioni račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcionog računa, na raspolaganju Vam je i finansijski savjetnik za Vaša pitanja.

Unitrašnji platni promet

Kako bi rasla, kompanija treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Investicioni krediti

Kako se poslovanje vaše firme razvija, potreban vam je i devizni račun.

Uz finansijskog savetnika i podršku bićete brži i efikasniji.

Platni promet s inostranstvom

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".