Addiko program „Pozovite prijatelja“

Primate platu na transakcioni račun ili ste korisnik kredita u Addiko banci?

Pozovite i svoje prijatelje, porodicu, komšije, kolege da postanu klijenti Banke i čeka vas bonus od 40,00 EUR po svakoj uspješnoj preporuci.

A vaši prijatelji koji postanu korisnici kredita po vašoj preporuci takođe dobijaju poklon dobrodošlice od 20€ na svom računu.

Program „Pozovite prijatelja“ namijenjen je postojećim klijentima Addiko Bank AD Podgorica i traje u periodu od 10.9.2020. godine do 31.12.2020. godine.

KAKO PREPORUČITI PRIJATELJA?

Addiko Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim klijentima koji imaju otvoren transakcioni račun za nacionalni platni promet na koji redovno primaju zaradu kao i korisnicima kredita urednih u otplati.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom SMS porukom.

Postojeći klijent može da proslijedi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Potrebno je da osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od postojećeg klijenta banke i odlučila da podigne keš kredit u Banci u trenutku apliciranja za kredit pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku kreditnom referentu u ekspozituri kako bi potom sam davalac preporuke koji je i dao preporuku bio nagrađen.

Za keš kredite novi klijent će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke u roku do 10 dana od isplate kredita koji može dalje i sam dijeliti i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa i sam učestvovati u Programu.

Zaposleni banke ne mogu učestvovati u programu.

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumijeva da postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) koji traje u periodu od 10.9.2020. do 31.12.2020. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

 1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi postojeći klijenti Banke koji imaju:
 • otvoren transakcioni račun na koji primaju zaradu/platu, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke, kao i svi novi klijenti koji otvore račun za primanje zarade u toku trajanja kampanje time postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • plasiran i aktivan kredit uredan u otplati, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke kao i svi novi klijenti koji podignu kredit u Banci i time postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 1. Preporuka će se smatrati uspješnom kada je:

(a) ostvarena za vrijeme trajanja Programa;

(b) preporučeno fizičko lice koje uspostavi uspješan poslovni odnos sa Bankom odnosno kom se realizuje kredit u Banci

 1. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom unosa zahtjeva za kredit.
 2. Ukoliko je datum upućivanja u okviru protivnog perioda Programa, a kredit bude realizovan nakon promotivnog perioda (najduže mjesec dana), davalac preporuke ostvaruje pravo na bonus.
 3. Bonus po svakoj uspješnoj preporuci iznosi EUR 30,00 (slovima: trideseteura 00/100).

Veći broj uspješnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. Maksimalan broj realizovanih preporuka po jednom davaocu preporuke je 10 odnosno maksimalna isplata do 300€.

Klijent koji dođe po preporuci dobija poklon dobrodošlice od 20€.

U nastavku je dato nekoliko primjera osvojenog bonusa za broj uspješnih preporuka.

USPJEŠNA PREPORUKA IZNOS BONUSA
3 uspješne preporuke za plasirane kredite120,00 EUR
6 uspješnih preporuka za plasirane kredite240,00 EUR
10 uspješnih preporuka za plasirane kredite400,00 EUR
 1. Bonus za uspješno ostvarenu preporuku, kao i bonus dobrodošlice za novog klijenta, se isplaćuju na transakcioni račun klijenta, i to do 10-og dana od datuma isplate kredita.
 2. Davalac preporuke je onaj klijent banke čiju SMS/VIBER poruku sa kodom banke, preporučeno lice prezentuje kreditnom referentu prilikom apliciranja za kredit. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.
 3. U slučaju da Davaoci preporuke preporuče istu osobu, tokom promotivnog perioda u okviru Programa, samo će onom Davaocu preporuke čiji kod je prijavilo preporučeno lice, a kojem je uspješno realizovan kredit biti isplaćen bonus.
 4. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.
 5. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.
 6. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 8-19h i subotom od 8-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora