Addiko program „Pozovite prijatelja“

Primate platu na transakcioni račun ili ste korisnik kredita u Addiko banci?

Pozovite i svoje prijatelje, porodicu, komšije, kolege da postanu klijenti Banke,

a vas čeka bonus od 30,00 EUR po svakoj uspješnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelja“ namijenjen je postojećim klijentima Addiko Bank AD Podgorica i traje u periodu od 17.2.2020. godine do 30.4.2020. godine.

KAKO PREPORUČITI PRIJATELJA?

Addiko Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim klijentima koji imaju otvoren transakcioni račun za nacionalni platni promet na koji redovno primaju zaradu kao i korisnicima kredita urednih u otplati.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslata sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom SMS porukom.

Postojeći klijent može da proslijedi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Potrebno je da osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od postojećeg klijenta banke i odlučila da podigne keš kredit u Banci u trenutku apliciranja za kredit pokaže dobijenu SMS/VIBER poruku kreditnom referentu u ekspozituri kako bi potom sam davalac preporuke koji je i dao preporuku bio nagrađen.

Za keš kredite novi klijent će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke u roku do 10 dana od isplate kredita koji može dalje i sam dijeliti i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa i sam učestvovati u Programu.

Zaposleni banke ne mogu učestvovati u programu.

Member Get Member predstavlja marketinški program „Pozovite prijatelja“ koji podrazumijeva da postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) koji traje u periodu od 17.02.2020. do 30.04.2020. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

 1. U okviru Programa preporuku mogu dati svi postojeći klijenti Banke koji imaju:
 • otvoren transakcioni račun na koji primaju zaradu/platu, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke, kao i svi novi klijenti koji otvore račun za primanje zarade u toku trajanja kampanje time postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 • plasiran i aktivan kredit uredan u otplati, a koji su primili KOD putem SMS/VIBER poruke kao i svi novi klijenti koji podignu kredit u Banci i time postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Davaoci preporuke)
 1. Preporuka će se smatrati uspješnom kada je:

(a) ostvarena za vrijeme trajanja Programa;

(b) preporučeno fizičko lice koje uspostavi uspješan poslovni odnos sa Bankom odnosno kom se realizuje kredit u Banci

 1. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/VIBER poruku zaposlenom Banke prilikom unosa zahtjeva za kredit.
 2. Ukoliko je datum upućivanja u okviru protivnog perioda Programa, a kredit bude realizovan nakon promotivnog perioda (najduže mjesec dana), davalac preporuke ostvaruje pravo na bonus.
 3. Bonus po svakoj uspješnoj preporuci iznosi EUR 30,00 (slovima: trideseteura 00/100).

Veći broj uspješnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. Maksimalan broj realizovanih preporuka po jednom davaocu preporuke je 10 odnosno maksimalna isplata do 300€.

U nastavku je dato nekoliko primjera osvojenog bonusa za broj uspješnih preporuka.

USPJEŠNA PREPORUKA IZNOS BONUSA
3 uspješne preporuke za plasirane kredite90,00 EUR
6 uspješnih preporuka za plasirane kredite180,00 EUR
10 uspješnih preporuka za plasirane kredite300,00 EUR
 1. Bonus za uspješno ostvarenu preporuku se isplaćuje na transakcioni račun davaoca preporuke i to do 10-og dana od datuma isplate kredita na račun klijenta.
 2. Davalac preporuke je onaj klijent banke čiju SMS/VIBER poruku sa kodom banke, preporučeno lice prezentuje kreditnom referentu prilikom apliciranja za kredit. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.
 3. U slučaju da Davaoci preporuke preporuče istu osobu, tokom promotivnog perioda u okviru Programa, samo će onom Davaocu preporuke čiji kod je prijavilo preporučeno lice, a kojem je uspješno realizovan kredit biti isplaćen bonus.
 4. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.
 5. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.
 6. U slučaju spora nadležan je Osnovni sud u Podgorici.

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 8-19h i subotom od 8-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".