Obavještenje za klijente

IZVODI ZA JUL I AVGUST PO MASTERCARD KREDITNOJ KARTICI

U skladu sa obavještenjem o izmjenama u prikazu obračunate kamate na mjesečnom izvodu za MC kreditnu karticu, počevši od avgusta na izvodu će biti prikazana obračunata kamata za tekući mjesec. Na izvodu za mjesec avgust biće prikazana obračunata kamata za prethodni i tekući mjesec (jul i avgust), a ubuduće samo za tekući mjesec.

Na julskom izvodu promjena i dospjelih obaveza po MasterCard kreditnoj kartici prikazan je presjek stanja duga po svakoj pojedinačnoj komponenti na 30.06.2021, uključujući potrošnju, kamatu, naknade i dospjele i nedospjele obaveze po osnovu transakcija koje su podijeljene na rate. Podatak stanje na početku perioda nije dostupan. Navedene izmjene važe samo za izvod za mjesec jul.

Vaša Addiko banka