Rođendanska akcija štednje

Mi  slavimo Addiko rođendan.

Vi dobijate specijalnu ponudu!

Iskoristite specijalnu rođendansku ponudu Addiko štednje!

Uz kumulativnu štednju Addiko banke i redovne uplate već od 30€, dobijate premiju na kraju oročenog perioda i odličnu kamatnu stopu čak do 2,44% (ovo je efektivna kamatna stopa koja predstavlja zbir nominalne kamatne stope i premije od 10%).

Kamatna stopa i rok

12 mjeseciPremija
Iznosi do 50.000€2,20%+ 10%
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) do 2,44%
  • Reprezentativni primjer: Na štednju sa inicijalnim ulogom od 5.000€ oročenu na period od 12 mjeseci, uz redovne mjesečne uplate od 30 EUR, efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou iznosi 2,44%. U kamatnu stopu nije ukalkulisan porez na prihode, koji korisnik plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i iznosi 15% za rezidente. Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon isteka perioda oročenja iznosi 5.472,35 EUR, i sastoji se od glavnice (5.360€), kamate (113,93€) i premije (11,39€), a umanjen je za iznos poreza i prireza (12,97€).

Minimalni iznos za mjesečne uplate je 30,00 eura, a za tromjesečne 60,00 eura.

Interesuje vas ponuda štednje? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe.

Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, +382 20 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.