Addiko Chat Banking na Viberu – prvo chat bankarstvo

Chatujte na Viberu sa prijateljima i završavajte poslove s bankom

Addiko Chat Banking je digitalna usluga unutar javnog Addiko Bank Crna Gora profila na Viberu, koju mogu aktivirati postojeći i novi korisnici Addiko EBank usluge – usluge elektronskog bankarstva.

 • Plaćajte račune po već kreiranim uzorcima
 • Provjerite stanje i promet po računu
 • Interno prebacite sredstva unutar svojih Addiko računa
 • Pošaljite novac preko Vibera jednostavnim izborom kontakta iz imenika
 • Uz nižu naknadu za sve učinjene transakcije

Brinemo se o sigurnosti vaših transakcija:

 • Ulaz na Addiko Chat Banking na Viberu, kao i transakcije, verifikujete 4-cifrenim PIN kodom koji sami odredite
 • Plaćate po uzorcima koje ste prethodno kreirali unutar usluge EBank, uz maksimalni dnevni limit od 400€
 • Za slanje novca Viberom, limit je 70€ po transakciji

Javnom Viber profilu Addiko Bank Crna Gora možete pristupiti skeniranjem ovog QR koda koristeći QR Scanner unutar Viber aplikacije.

Sve detaljne informacije u vezi sa uslugom Addiko EBank, uključujući i uslugu Addiko Chat Banking, nalaze se u Opštim uslovima korišćenja elektronskog bankarstva za fizička lica, koje možete preuzeti ovdje.

* Ovo su usluge isključivo Addiko banke i nisu ni na koji način povezane sa Viberom i/ili njegovim partnerima niti ih oni sponzorišu, podržavaju ili održavaju.

Pošaljite novac prijatelju preko Vibera

a. Ukoliko je primalac korisnik Addiko EBank:

 • novac će mu biti prebačen odmah po potpisivanju naloga, uz obavještenje primaoca o primljenoj uplati.

b. Ukoliko primalac nije korisnik Addiko EBank:

 • dobiće obavještenje sa instrukcijama kako može primiti uplatu u par koraka.

1. Potrebno je da imate aktiviranu uslugu Addiko Chat Banking na Viberu.

 • Uslugu možete aktivirati putem EBank aplikacije

2. Aktivirajte opciju „Moja Addiko banka“

 • Kliknite na opciju „Plaćanja“, a potom „Pošaljite novac“

3. Odaberite račun koji želite da koristite za plaćanja

4. Novac možete poslati na dva načina

 • Korišćenjem opcije „Podijeli kontakt“
 • Unosom broja telefona primaoca u formatu „+382xxxxxxxx“

1. Kada ste izabrali kontakt, izabraćete iznos koji želite da uplatite

 • iznos šaljete u formi poruke na Viber botu

2. Upisujete svrhu plaćanja i PIN

 • PIN-om potvrđujete transakciju

3. Pregledi plaćanja na Addiko Chat bankingu

 • Uvid u sve transakcije po računu imate na svim kanalima koje koristite: Chat Banking, EBank i/ili MBank

4. SMS potvrda izvršene transakcije

 • Pošiljalac i primalac sredstava dobijaju SMS poruku o odlivu/prilivu na računu putem Addiko Chat Bankinga

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovora na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank AD Podgorica (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišćeni u druge svrhe. Addiko Bank AD Podgorica, Bul. Džordža Vašingtona 98, 81000 Podgorica je rukovalac obrade ličnih podataka. Kontakti: 19990, 020 408 600, info.me@addiko.com. Ukoliko želite saznati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko.me/zastita-licnih-podataka ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu ličnih podataka putem e-mail adrese dpo.me@addiko.com.

Addiko paketi

Sve usluge koje vam trebaju po cijeni jedne mjesečne naknade.

Uporedite pakete

Addiko webKredit

Podnesite zahtjev za kredit online, a odluku dobijate u najkraćem roku.

Aplicirajte odmah

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora