Addiko Chat Banking na Viberu – prvo chat bankarstvo

Chatujte na Viberu sa prijateljima i završavajte poslove s bankom

Addiko Chat Banking je digitalna usluga unutar javnog Addiko Bank Crna Gora profila na Viberu, koju mogu aktivirati postojeći i novi korisnici Addiko EBank usluge – usluge elektronskog bankarstva.

 • Plaćajte račune po već kreiranim uzorcima
 • Provjerite stanje i promet po računu
 • Interno prebacite sredstva unutar svojih Addiko računa
 • Pošaljite novac preko Vibera jednostavnim izborom kontakta iz imenika
 • Uz nižu naknadu za sve učinjene transakcije

Brinemo se o sigurnosti vaših transakcija:

 • Ulaz na Addiko Chat Banking na Viberu, kao i transakcije, verifikujete 4-cifrenim PIN kodom koji sami odredite
 • Plaćate po uzorcima koje ste prethodno kreirali unutar usluge EBank, uz maksimalni dnevni limit od 400€
 • Za slanje novca Viberom, limit je 70€ po transakciji

Javnom Viber profilu Addiko Bank Crna Gora možete pristupiti skeniranjem ovog QR koda koristeći QR Scanner unutar Viber aplikacije.

Sve detaljne informacije u vezi sa uslugom Addiko EBank, uključujući i uslugu Addiko Chat Banking, nalaze se u Opštim uslovima korišćenja elektronskog bankarstva za fizička lica, koje možete preuzeti ovdje.

* Ovo su usluge isključivo Addiko banke i nisu ni na koji način povezane sa Viberom i/ili njegovim partnerima niti ih oni sponzorišu, podržavaju ili održavaju.

Kako aktivirati Addiko Chat Banking na Viberu

Pošaljite novac prijatelju preko Vibera

a. Ukoliko je primalac korisnik Addiko EBank:

 • novac će mu biti prebačen odmah po potpisivanju naloga, uz obavještenje primaoca o primljenoj uplati.

b. Ukoliko primalac nije korisnik Addiko EBank:

 • dobiće obavještenje sa instrukcijama kako može primiti uplatu u par koraka.

1. Potrebno je da imate aktiviranu uslugu Addiko Chat Banking na Viberu.

 • Uslugu možete aktivirati putem EBank aplikacije

2. Aktivirajte opciju „Moja Addiko banka“

 • Kliknite na opciju „Plaćanja“, a potom „Pošaljite novac“

3. Odaberite račun koji želite da koristite za plaćanja

4. Novac možete poslati na dva načina

 • Korišćenjem opcije „Podijeli kontakt“
 • Unosom broja telefona primaoca u formatu „+382xxxxxxxx“

1. Kada ste izabrali kontakt, izabraćete iznos koji želite da uplatite

 • iznos šaljete u formi poruke na Viber botu

2. Upisujete svrhu plaćanja i PIN

 • PIN-om potvrđujete transakciju

3. Pregledi plaćanja na Addiko Chat bankingu

 • Uvid u sve transakcije po računu imate na svim kanalima koje koristite: Chat Banking, EBank i/ili MBank

4. SMS potvrda izvršene transakcije

 • Pošiljalac i primalac sredstava dobijaju SMS poruku o odlivu/prilivu na računu putem Addiko Chat Bankinga

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

  Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

  Da li su vam informacije na stranici korisne?

  Da
  Ne

  Addiko Bank2Go.

  Vaša prva banka na točkovima.

  Pratite raspored obilaska gradova ovdje

  Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

  Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

  Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

  Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

  Addiko štednja

  Addiko Bank Crna Gora