Addiko Chat Banking na Viberu – prvo chat bankarstvo

Chatujte na Viberu sa prijateljima i završavajte poslove s bankom

Addiko Chat Banking je digitalna usluga unutar javnog Addiko Bank Crna Gora profila na Viberu, koju mogu aktivirati postojeći i novi korisnici Addiko EBank usluge – usluge elektronskog bankarstva.

 • Plaćajte račune po već kreiranim uzorcima
 • Provjerite stanje i promet po računu
 • Interno prebacite sredstva unutar svojih Addiko računa
 • Pošaljite novac preko Vibera jednostavnim izborom kontakta iz imenika
 • Uz nižu naknadu za sve učinjene transakcije

Brinemo se o sigurnosti vaših transakcija:

 • Ulaz na Addiko Chat Banking na Viberu, kao i transakcije, verifikujete 4-cifrenim PIN kodom koji sami odredite
 • Plaćate po uzorcima koje ste prethodno kreirali unutar usluge EBank, uz maksimalni dnevni limit od 400€
 • Za slanje novca Viberom, limit je 70€ po transakciji

Javnom Viber profilu Addiko Bank Crna Gora možete pristupiti skeniranjem ovog QR koda koristeći QR Scanner unutar Viber aplikacije.

Sve detaljne informacije u vezi sa uslugom Addiko EBank, uključujući i uslugu Addiko Chat Banking, nalaze se u Opštim uslovima korišćenja elektronskog bankarstva za fizička lica, koje možete preuzeti ovdje.

* Ovo su usluge isključivo Addiko banke i nisu ni na koji način povezane sa Viberom i/ili njegovim partnerima niti ih oni sponzorišu, podržavaju ili održavaju.

Kako aktivirati Addiko Chat Banking na Viberu

Pošaljite novac prijatelju preko Vibera

a. Ukoliko je primalac korisnik Addiko EBank:

 • novac će mu biti prebačen odmah po potpisivanju naloga, uz obavještenje primaoca o primljenoj uplati.

b. Ukoliko primalac nije korisnik Addiko EBank:

 • dobiće obavještenje sa instrukcijama kako može primiti uplatu u par koraka.

1. Potrebno je da imate aktiviranu uslugu Addiko Chat Banking na Viberu.

 • Uslugu možete aktivirati putem EBank aplikacije

2. Aktivirajte opciju „Moja Addiko banka“

 • Kliknite na opciju „Plaćanja“, a potom „Pošaljite novac“

3. Odaberite račun koji želite da koristite za plaćanja

4. Novac možete poslati na dva načina

 • Korišćenjem opcije „Podijeli kontakt“
 • Unosom broja telefona primaoca u formatu „+382xxxxxxxx“

1. Kada ste izabrali kontakt, izabraćete iznos koji želite da uplatite

 • iznos šaljete u formi poruke na Viber botu

2. Upisujete svrhu plaćanja i PIN

 • PIN-om potvrđujete transakciju

3. Pregledi plaćanja na Addiko Chat bankingu

 • Uvid u sve transakcije po računu imate na svim kanalima koje koristite: Chat Banking, EBank i/ili MBank

4. SMS potvrda izvršene transakcije

 • Pošiljalac i primalac sredstava dobijaju SMS poruku o odlivu/prilivu na računu putem Addiko Chat Bankinga

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".