Elektronski izvod – MasterCard kreditna kartica

Unesite Vaš JMB i email adresu na koju želite da primate mjesečni izvod po MC 3u1 kreditnoj kartici.

Addiko Bank Crna Gora