Addiko štednja za 10

Addiko štednja za 10 omogućava korišćenje dijela novca bez potrebe za razročavanjem cijelog iznosa depozita. Može se iskoristiti do 10% od oročenih sredstava i pri tome dobiti odgovarajuća kamata za period na koji su sredstva bila deponovana.

Kamatna stopa i rok

12 mj.24 mj.36 mj.
za sve iznose1,30%1,40%1,40%

Uslovi

  • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice
  • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica
  • Štednja se vodi u EUR
  • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju

Potrebna dokumentacija

  • Fotokopija lične karte ili pasoša
  • Dokument o porijeklu sredstava

Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita.

Želite više informacija? Popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati.

    Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

    Addiko Bank Crna Gora