Štednja s premijom

Štednja s premijom

Štednja s premijom je vrsta dugoročne štednje kod koje se redovnim mjesečnim ili tromjesečnim uplatama stvara pravo na premiju koja se obračunava na kamatu po depozitu. Na oročene uloge obračunava se premija od 10% na kamatnu stopu po depozitu.

Kamatna stopa i rok

Rok12 mjeseci24 mjeseca
Kamatna stopa1,20%1,30%
Premija*10,00%10,00%
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) od 1,32%

*Minimalni iznos za mjesečne uplate je 30,00 eura, a za tromjesečne 60,00 eura.

Trajni nalog radi za vas!

Aktiviranjem trajnog naloga, ne morate brinuti o tačnosti i  pravovremenosti plaćanja, jer će Addiko banka izvršiti uplate umjesto vas. Vaše je da imate otvoren transakcioni račun kod Addiko banke i da nam date odgovarajuće instrukcije.

Uslovi

  • Ugovor o štednji može sklopiti svako domaće i strano fizičko lice
  • Instrument za raspolaganje sredstvima je ugovor i/ili štedna knjižica
  • Štednja se vodi u EUR
  • Štedne uloge je moguće razročiti uz najavu od najmanje 5 radnih dana i u tom slučaju se primjenjuje kamatna stopa za štedne uloge po viđenju, a premija se ne isplaćuje
  • U slučaju da uplate nisu redovne, premija se neće obračunati

Potrebna dokumentacija

  • Fotokopija lične karte ili pasoša
  • Dokaz o porijeklu sredstava

Addiko Bank AD Podgorica je članica Fonda za zaštitu depozita

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaki proizvod je nepotrebno.

Složite svoj odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Addiko paketi

Svakog mjeseca morate upravljati različitim finansijskim obavezama.

Spajamo različite finansijske obaveze u jednu.

Nije lako odabrati najprikladniji način štednje.

Pomoći ćemo vam da ga odaberete.

Addiko štednja

Addiko Bank Crna Gora