Restart kredit

 • Iznos kredita: 5.000€ – 30.000€
 • Period otplate kredita: 5 – 12 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: počev od 6,99%
 • Naknada za obradu kredita: 1,25%
 • Efektivna kamatna stopa: od 7,21%
 • Mogućnost osiguranja od nezaposlenosti, invaliditeta, bolovanja i smrti usljed posljedica nesrećnog slučaja

Potrebna dokumentacija

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Izjava o solidarnom jemstvu
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi
Reprezentativni primjer
Iznos kredita27.000€
Rok otplate12 godina
Mjesečna rata277,52€
Nominalna kamatna stopa6,99%
Efektivna kamatna stopa7,48%
Naknada za odobrenje kredita337,50€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
40.302,21€
 • Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se klijent obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

Kalkulator za Restart kredit

Kredit u iznosu od ...

Za period otplate od ...

mjeseci

Mjesečni anuitet: 0

Zakažite sastanak

Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 8-19h i subotom od 8-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".