Restart kredit

 • Iznos kredita: 5.000€ – 30.000€
 • Period otplate kredita: 5 – 12 godina
 • Bez žiranata/hipoteke
 • Nominalna kamatna stopa: počev od 6,99%
 • Naknada za obradu kredita: 1,25%
 • Efektivna kamatna stopa: od 7,21%
 • Mogućnost osiguranja od nezaposlenosti, invaliditeta, bolovanja i smrti usljed posljedica nesrećnog slučaja

Potrebna dokumentacija

Set obrazaca koji se mogu preuzeti od kreditnog referenta:

 • Kreditni zahtjev
 • Izjava, potvrda i administrativna zabrana
 • Izjava o solidarnom jemstvu
 • Potvrda (za one klijente čiji poslodavci ne ovjeravaju administrativne zabrane)
 • Fotokopije ličnih karata ili pasoša
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje koje se mogu kupiti na šalteru banke
 • Dokumentovano obezbjeđenje
 • Ostala dokumentacija prema potrebi
Reprezentativni primjer
Iznos kredita27.000€
Rok otplate12 godina
Mjesečna rata277,52€
Nominalna kamatna stopa6,99%
Efektivna kamatna stopa7,48%
Naknada za odobrenje kredita337,50€
Trošak mjenice2€
Ukupno za otplatu (glavnica,
kamata i administrativne naknade)
40.302,21€
 • Ukupan iznos koji plaća klijent predstavlja zbir glavnice, ukupne kamate i administrativne naknade. Ukoliko je za odobrenje kredita potrebno obezbijediti i druge instrumente obezbjeđenja, potrebno je da se klijent obaveže na zaključenje ugovora o dodatnim uslugama, u kom slučaju u dodatne administrativne naknade (koje ne ulaze u navedeni obračun efektivne kamatne stope) spadaju i troškovi koji se odnose na te dodatne usluge (npr. troškovi za pribavljanje lista nepokretnosti, procjene predmeta zaloge, zabilježbe zaloge na nepokretnostima, polise osiguranja predmeta zaloge, registracije zaloge na pokretnim stvarima i sl.).

Kalkulator za Restart kredit

Kredit u iznosu od ...

Za period otplate od ...

mjeseci

Mjesečni anuitet: 0

Zakažite sastanak

Saglasan/a sam sa Uslovima korišćenja *

Za više informacija, pozovite Addiko Kontakt centar na broj 19990 svakog radnog dana od 8-19h i subotom od 8-13h ili se obratite najbližoj Addiko ekspozituri.

Addiko Bank Crna Gora

"Cookies" koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies".